Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Żelaznej w Gdyni

RZ-EZP.271.128.2017/NW/DT                                                                        Gdynia, 13.10.2017r.                                                                                 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę siłowni zewnętrznej przy ul. Żelaznej w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Poniżej przedstawiam zbiorcze zestawienie ofert, które zostały złożone w powyższym postępowaniu. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 90 432,72 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Dorota Tuźnik
Data wytworzenia informacji: 13.10.2017
Data udostępnienia informacji: 13.10.2017