Budowa placu zabaw przy ul. Stolemów w Gdyni – I i II etap

RZ-EZP.271.105.2017/IK                                             Gdynia, 13.09.2017r.                                                                           
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw przy ul. Stolemów w Gdyni – I i II etap, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Poniżej przedstawiam zbiorcze zestawienie ofert, które zostały złożone w powyższym postępowaniu. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 243 623,47 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Inga Kurdziel
Data wytworzenia informacji: 13.09.2017
Data udostępnienia informacji: 13.09.2017