Wyniki naboru na stanowisko od inspektora do głównego specjalisty ds. zamówień publicznych

Pan Marek Kamiński, zamieszkały w Gdyni:

Pan Marek Kamiński posiada wykształcenie wyższe magisterskie, ukończone na Akademii Marynarki Wojennej na kierunku stosunki międzynarodowe w zakresie administracji i gospodarki morskiej, oraz ukończył studia podyplomowe na kierunku prawo zamówień publicznych w Polsce i UE. Posiada dziesięcioletni staż pracy w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska na stanowisku specjalisty w Biurze Zamówień Publicznych w zespole ds. zamówień ustawowych.

Kandydat posiada bardzo dobrą znajomość przepisów prawnych oraz znajomość w zakresie realizacji projektów ze wsparciem ze środków UE.
Jest osobą otwartą, kulturalną oraz opanowaną, która z łatwością nawiązuje kontakty interpersonalne.

W wyniku naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych został wybrany Pan Marek Kamiński, jednakże zrezygnował z podjęcia zatrudnienia w Laboratorium Innowacji Społecznych.

 

W związku z powyższym nabór uznaje się za nierozstrzygnięty, ponieważ pozostali kandydaci biorący w nim udział nie spełnili wszystkich wymagań w stopniu oczekiwanym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Michał Rusak
Ostatnio zmodyfikował: Michał Rusak
Data wytworzenia informacji: 22.03.2018
Data udostępnienia informacji: 22.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.03.2018 14:33 Korekta Michał Rusak
22.03.2018 14:32 Korekta Michał Rusak