Podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych

Informacja o wyniku naboru na PODINSPEKTORA W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH 

Urząd Miasta Gdyni informuje o zakończeniu naboru na stanowisko PODINSPEKTORA W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH

Adres: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Wyniki naboru:
Imię i nazwisko:         Marta Jażdżewska
Zamieszkała:               Gdynia
Imię i nazwisko:         Monika Czaja-Krawczyk
Zamieszkały:              Gdyni
Imię i nazwisko:         Katarzyna Chodań
Zamieszkały:              Gdynia
Imię i nazwisko:         Emilia Kłowsowska
Zamieszkała:               Gdynia
Imię i nazwisko:         Joanna Orzoł
Zamieszkała:               Gdynia

Uzasadnienie: Komisja podjęła decyzję o wyborze ww. kandydatów. Spośród 36 osób - kandydatów uczestniczących w rozmowie kwalifikacyjnej, wybrani kandydaci wykazali się kwalifikacjami najbardziej adekwatnymi do wymogów stanowiska, będącego przedmiotem konkursu.
Pani Marta Jażdżewska ukończyła studia magisterskie na kierunku ochrona środowiska. Kandydatka posiada staż pracy związany z obsługą klienta, a także staż pracy w administracji samorządowej.
Pani Monika Czaja-Krawczyk posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku zarządzanie oraz staż w administracji samorządowej związany z bezpośrednią obsługą interesanta oraz archiwizacją dokumentów.
Pani Katarzyna Chodań posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku turystyka i rekreacja oraz studia podyplomowe na kierunku zamówienia publiczne. Kandydatka posiada praktykę zawodową w kancelarii notarialnej oraz w administracji samorządowej.
Pani Emilia Kłosowska ukończyła studia magisterskie na kierunku ekonomia. Kandydatka posiada staż pracy związany z obsługą interesantów.
Pani Joanna Orzoł posiada wykształcenie wyższe na kierunku ochrona środowiska. Posiada doświadczenie związane z bezpośrednią obsługą klienta.
Kandydaci są osobami komunikatywnymi, umiejącymi odnaleźć się w trudnych sytuacjach zawodowych, w tym m.in. w relacjach z konfliktowym interesantem.
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów, a następnie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Violetta Sesiuk
Wprowadził informację: Dorota Kubalska-Krężel
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Kubalska-Krężel
Data wytworzenia informacji: 21.06.2017
Data udostępnienia informacji: 21.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.06.2017 13:01 Korekta Dorota Kubalska-Krężel