Podinspektor w Samodzielnym Referacie ds. Energetyki

Informacja o wyniku naboru na PODINSPEKTORA W SAMODZIELNYM REFERACIE DS. ENERGETYKI

Urząd Miasta Gdyni informuje o zakończeniu naboru na stanowisko PODINSPEKTORA W SAMODZIELNYM REFERACIE DS. ENERGETYKI

Adres: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Wynik naboru:
Imię i nazwisko:         Alicja Szczepańska
Zamieszkała:              Gdynia

Uzasadnienie: Komisja podjęła decyzję o wyborze pani Alicji Szczepańskiej. Spośród osób uczestniczących w rozmowie kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się niezbędną wiedzą i doświadczeniem zawodowym wymaganym na proponowanym stanowisku pracy. Pani Alicja Szczepańska ukończyła studia magisterskie na kierunku gospodarka przestrzenna i geografia. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydatki związane jest m.in. z planowaniem energetycznym. Kandydatka zajmowała się takimi zagadnieniami jak pomoc przy udzielaniu dotacji podmiotom realizującym inwestycje ekologiczne w zakresie ochrony powietrza i poprawy efektywności energetycznej, uczestniczyła przy wdrażaniu i aktualizacji dokumentów strategicznych w postępowaniach przetargowych na zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego. Ponadto posiada doświadczenie w prowadzeniu działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych. Pani Alicja Szczepańska jest osobą komunikatywną odznaczającą się wysoką kulturą osobistą. Dotychczasowa praca wymagała od kandydatki dokładności i skrupulatności jak również zdolności organizacyjnych.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Katarzyna Czaja
Data wytworzenia informacji: 07.12.2017
Data udostępnienia informacji: 07.12.2017