Podinspektor w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków

Informacja o wyniku naboru na PODINSPEKTORA W BIURZE MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Urząd Miasta Gdyni informuje o zakończeniu naboru na stanowisko PODINSPEKTORA W BIURZE MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Adres: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Wynik naboru:
Imię i nazwisko:         Anna Częścik
Zamieszkała:              Gdynia

Uzasadnienie: Komisja podjęła decyzję o wyborze pani Anny Częścik, która podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się niezbędną wiedzą i doświadczeniem zawodowym wymaganym na proponowanym stanowisku pracy. Pani Anna Częścik posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku architektura. Kandydatka posiada staż pracy w administracji publicznej, w tym w obszarze ochrony zabytków. Do jej obowiązków należało m.in.: działania związane
z procedowaniem dotacji na prace przy zabytkach, przygotowywanie pism urzędowych oraz obsługa interesantów. Kandydatka jest osobą komunikatywną, dotychczasowa praca zawodowa wymagała od niej umiejętności planowania i organizowania pracy oraz umiejętności pracy w zespole.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Katarzyna Czaja
Data wytworzenia informacji: 16.04.2018
Data udostępnienia informacji: 16.04.2018