Inspektor w Wydziale Inwestycji - Referat Przygotowania Inwestycji (umowa na zastępstwo)

Informacja o wyniku naboru na INSPEKTORA W WYDZIALE INWESTYCJI – REFERACIE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

Urząd Miasta Gdyni informuje o zakończeniu naboru na INSPEKTORA W WYDZIALE INWESTYCJI – REFERACIE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

Adres: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Wyniki naboru:
Imię i nazwisko:         Grzegorz Czaja
Zamieszkały:               Gdynia

Uzasadnienie: Pan Grzegorz Czaja  ukończył studia inżynierskie na kierunku transport morski. Kandydat posiada doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność zgodnie z obowiązującymi procedurami, przygotowywaniu umów z wnioskodawcami oraz dokumentacji do wydania decyzji administracyjnych, obsługiwaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzeniu monitoringu, działań kontrolnych i sprawozdawczości, archiwizowania akt. Doświadczenie kandydata  odpowiada zadaniom oczekującym na stanowisku, będącym przedmiotem naboru.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Violetta Sesiuk
Wprowadził informację: Dorota Kubalska-Krężel
Data wytworzenia informacji: 31.07.2017
Data udostępnienia informacji: 31.07.2017