Inspektor w Wydziale Inwestycji

Informacja o wyniku naboru na INSPEKTORA W WYDZIALE INWESTYCJI – REFERACIE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

Urząd Miasta Gdyni informuje o zakończeniu naboru na INSPEKTORA W WYDZIALE INWESTYCJI – REFERACIE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

Adres: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

 Wyniki naboru:
Imię i nazwisko:         Kinga Jankowska
Zamieszkała:               w Gdyni

Uzasadnienie: Komisja podjęła decyzję o wyborze pani Kingi Jankowskiej. Spośród 2 kandydatów uczestniczących w rozmowie kwalifikacyjnej pani Kinga Jankowska wykazała się kwalifikacjami najbardziej adekwatnymi do wymogów stanowiska, będącego przedmiotem rekrutacji.

Pani Kinga Jankowska ukończyła studia magisterskie na kierunku inżynieria środowiskowa, w zakresie urządzeń sanitarnych. Kandydatka posiada staż pracy związany z uzgadnianiem dokumentacji projektowej, uczestniczeniem w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych, wydawaniem opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Kandydatka zna etapy procesu inwestycyjnego. Kandydatka jest osobą komunikatywną. Nabyta przez kandydatkę w toku pracy praktyka i doświadczenie, w znacznym stopniu odpowiadają zadaniom oczekującym na stanowisku, będącym przedmiotem naboru.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów, a następnie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Violetta Sesiuk
Wprowadził informację: Dorota Kubalska-Krężel
Data wytworzenia informacji: 21.06.2017
Data udostępnienia informacji: 21.06.2017