Informacja o wyniku naboru na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego w Centrum Aktywności Seniora w Gdyni.

Dyrektor Centrum Aktywności Seniora w Gdyni informuje o zakończeniu naboru na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego.
Adres: 81-364 Gdynia ul. 3 Maja 27 - 31
Wyniki naboru:
Imię i nazwisko: Elżbieta Plewińska
Zamieszkała: Rumia
Uzasadnienie:
Kandydatka spełnia wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Ukończyła wyższe studia ekonomiczne oraz podyplomowe studium rachunkowości i finansów. Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień z zakresu rachunkowości budżetowej, finansów publicznych oraz podatku VAT. Dotychczasowy zakres obowiązków wymagał od kandydatki wysokich umiejętności organizacji pracy własnej oraz zespołu, jak również zdolności analitycznego myślenia. Zdobyte kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowisku Głównego księgowego w różnych jednostkach budżetowych zapewnia prawidłowe realizowanie zadań na obejmowanym stanowisku. Kandydatka jest osobą komunikatywną, o wysokiej kulturze osobistej.
 
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bożena Zglińska
Wprowadził informację: Sławomir Walkowski
Ostatnio zmodyfikował: Sławomir Walkowski
Data wytworzenia informacji: 16.04.2018
Data udostępnienia informacji: 16.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.04.2018 14:48 Dodanie informacji Sławomir Walkowski