Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Katastru Nieruchomości
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój 315, III piętro - obsługa interesantów
Tel. 58-66-88-535
fax 58 66 88 502
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
w godzinach:  8:00-14:30; miejsce złożenia dokumentów: Kancelaria Ogólna - hol główny w godz. 7:00-17:00
 
wymagane dokumenty1. Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków
2. Załączniki:
- oryginały dokumentów stanowiących podstawę zmiany 
sposób załatwienia sprawy1.Wprowadzenie zmian danych w operacie ewidencji gruntów i budynków
2. Zawiadomienie właściciela/władającego o wprowadzeniu zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków 
opłatyBrak
czas załatwienia sprawyNiezwłocznie po wpłynięciu zgłoszenia do Referatu Katastru Nieruchomości
inne informacjeZgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków składa się w przypadkach niezgodności pomiędzy ewidencją gruntów, a stanem faktycznym:
- zmiany właściciela / współwłaściciela / użytkownika wieczystego (wniosek właściciela, oryginał zawiadomienia z Ksiąg Wieczystych lub aktualny odpis z Ksiąg Wieczystych)
- uaktualnienie adresu zamieszkania / do korespondencji, nr PESEL, nr REGON (wniosek właściciela).

Osoby figurujące w ewidencji gruntów i budynków stosownie do art. 22, ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) zobowiązane są zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian.

Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju 315 (III piętro) w godzinach: 8:00-14:30. 
tryb odwoławczyBrak 
podstawa prawnaUstawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2016r., poz. 1629) 
drukiZgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Mislisz
Wprowadził informację: Aleksandra _Stecko
Ostatnio zmodyfikował: Agata Potyrała
Data wytworzenia informacji: 11.10.2010
Data udostępnienia informacji: 11.10.2010
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.11.2016 11:58 Zmiana podstawy prawnej Agata Potyrała
03.07.2015 15:41 Zmiana podstawy prawnej Agata Potyrała
27.01.2015 10:12 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
18.12.2014 11:03 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
23.10.2014 09:23 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
03.10.2014 13:37 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
02.10.2014 15:10 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
15.07.2014 11:56 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
19.02.2014 11:08 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
19.02.2013 15:44 Korekta Aleksandra _Stecko
19.02.2013 15:33 Korekta Aleksandra _Stecko
11.02.2013 15:35 Korekta Aleksandra _Stecko
11.02.2013 12:15 Korekta Aleksandra _Stecko
11.02.2013 12:14 Korekta Aleksandra _Stecko
11.02.2013 12:12 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
20.11.2012 10:15 sprawdzanie aktualności karty Aleksandra _Stecko
27.09.2012 09:01 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
12.09.2012 09:49 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
28.06.2011 15:28 Korekta Aleksandra _Stecko
28.06.2011 15:25 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
12.05.2011 11:02 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
11.10.2010 12:35 Korekta Łukasz _Kierznikiewicz
11.10.2010 12:24 Dodanie informacji Aleksandra _Stecko
11.10.2010 12:21 Dodanie informacji Aleksandra _Stecko