Zakładanie kartoteki lokalu

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Katastru Nieruchomości
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój 315, III piętro - obsługa interesantów
Tel. 58-66-88-854
        58-66-88-540
fax 58 66 88 857
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
w godzinach:  8:00-14:30; miejsce złożenia dokumentów: Kancelaria Ogólna - hol główny w godz. 7:00-17:00 lub pocztą
 
wymagane dokumenty1. Wniosek o założenie kartoteki lokalu składa właściciel (współwłaściciele), użytkownik wieczysty (współużytkownicy wieczyści) nieruchomości wraz z załącznikami:
a) zaświadczenie o samodzielności lokalu (oryginały dokumentów lub urzędowo poświadczoną kopię),
b) rzut kondygnacji budynku z zaznaczonym lokalem wraz z pomieszczeniami przynależnymi,
c) tabela danych ewidencyjnych lokalu sporządzona w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U nr 38, poz. 454 z późn. zm.)  
sposób załatwienia sprawy1. Wprowadzenie zmian danych w operacie ewidencji gruntów i budynków
2. Zawiadomienie właściciela/władającego o wprowadzeniu zmian do operatu ewidencji gruntów 
opłatyBrak
czas załatwienia sprawyNiezwłocznie po wpłynięciu zgłoszenia do Referatu Katastru Nieruchomości.
inne informacjeDane ewidencyjne, dotyczące lokali, ujawnia się w ewidencji na wniosek właściwych podmiotów ewidencyjnych lub osób, jednostek organizacyjnych i organów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, na podstawie doręczonych przez nich dokumentów, opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w art. 2 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.), oraz zaświadczenia o samodzielności lokalu.

Osoby figurujące w ewidencji gruntów i budynków stosownie do art. 22, ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zobowiązane są zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian.

Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju 315 (III piętro)
w godzinach: 8:00-14:30
 
tryb odwoławczyBrak 
podstawa prawnaRozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016r., poz. 1034) 
drukiWniosek o założenie kartoteki lokali z tabelą danych ewidencyjnych lokalu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Mislisz
Wprowadził informację: Aleksandra _Stecko
Ostatnio zmodyfikował: Agata Potyrała
Data wytworzenia informacji: 01.02.2013
Data udostępnienia informacji: 18.02.2013
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.11.2016 12:39 Zmiana załącznika Agata Potyrała
08.11.2016 11:57 Zmiana podstawy prawnej Agata Potyrała
04.12.2015 11:12 Zmiana załącznika Agata Potyrała
03.07.2015 15:35 Aktualizacja treści Agata Potyrała
16.04.2015 14:57 Korekta Agata Potyrała
16.04.2015 14:14 Korekta Agata Potyrała
16.04.2015 14:09 Korekta Agata Potyrała
16.04.2015 14:07 Zmiana załącznika Agata Potyrała
16.04.2015 14:05 Korekta Agata Potyrała
16.04.2015 14:03 Korekta Agata Potyrała
16.04.2015 14:03 Korekta Agata Potyrała
16.04.2015 13:59 Korekta Agata Potyrała
16.04.2015 13:59 Korekta Agata Potyrała
16.04.2015 13:56 Korekta Agata Potyrała
16.04.2015 13:55 Korekta Agata Potyrała
16.04.2015 10:36 Korekta Agata Potyrała
16.04.2015 10:26 Korekta Agata Potyrała
16.04.2015 10:17 Korekta Agata Potyrała
16.04.2015 10:14 Dodanie informacji Agata Potyrała
13.02.2015 12:43 Zmiana załącznika Agata Potyrała
27.01.2015 10:21 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
27.01.2015 10:11 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
18.12.2014 11:02 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
23.10.2014 09:22 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
03.10.2014 13:49 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
03.10.2014 13:26 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
02.10.2014 15:06 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
15.07.2014 11:55 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
19.02.2014 11:04 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
26.04.2013 15:06 Korekta Aleksandra _Stecko
19.02.2013 15:44 Korekta Aleksandra _Stecko
18.02.2013 11:00 Korekta Aleksandra _Stecko
18.02.2013 10:01 Korekta Aleksandra _Stecko
18.02.2013 09:38 Dodanie informacji Aleksandra _Stecko