Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, kopii mapy ewidencyjnej, zaświadczeń oraz udzielanie informacji o działkach.

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Katastru Nieruchomości
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój 315, III p. - obsługa interesantów: wydawanie dokumentów do celów informacyjnych i prawnych, udzielanie informacji, wydawanie zaświadczeń o posiadaniu nieruchomości na terenie m. Gdyni
Tel. 58-66-88-535
fax 58 66 88 502
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
w godzinach:  8:00-14:30
 
wymagane dokumenty1. wniosek o wydanie wypisu i wyrysu / kopii mapy ewidencyjnej / zaświadczenia.
2. załączniki:
- dokument tożsamości do wglądu, kserokopia dokumentu tożsamości (dla wniosków przesłanych pocztą)
- upoważnienie / pełnomocnictwo (w przypadku osób prawnych oraz nie działających osobiście)
- dokument potwierdzający interes prawny
- dokument potwierdzający dokonanie opłaty 
sposób załatwienia sprawy- weryfikacja uprawnień wnioskodawcy do składania wniosku o udostępnienie danych
- wydanie dokumentów / udzielenie informacji 
opłatyWypis i wyrys z rejestru gruntów w ramach jednej jednostki rejestrowej – 150,00zł (dokument drukowany), 140,00zł (dokument elektroniczny)

Wypis z rejestru gruntów w ramach jednej jednostki rejestrowej – 50,00zł (dokument drukowany), 40,00zł (dokument elektroniczny)

Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w ramach jednej jednostki rejestrowej – 30,00zł (dokument drukowany), 24,00zł (dokument elektroniczny)

Wyrys z rejestru gruntów w ramach jednej jednostki rejestrowej – 110,00zł (dokument drukowany), 105,00zł (dokument elektroniczny)

Wypis z rejestru budynków albo lokali w ramach jednej jednostki rejestrowej budynków lub lokali – 30,00zł (dokument drukowany), 25,00zł (dokument elektroniczny)

Wypis z kartoteki budynków albo lokali w ramach pozycji kartoteki budynków lub lokali – 20,00zł (dokument drukowany), 15,00zł (dokument elektroniczny)

- uproszczony wypis z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchmości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu (stawka podstawowa 15,0 zł za działkę ewidencyjną);

- wypis z wykazu działek (stawka podstawowa 5,0 zł za działkę ewidencyjną);

- wypis z wykazu podmiotów (stawka podstawowa 5,0 zł za podmiot);

Dla powyższych stawek ustawa wprowadziła następujące współczynniki korygujące:
1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 1
2) 0,8 - dla Ljr w przedziale 2-10
3) 0,4 - dla Ljr powyżej 10.

Kopia mapy ewidencyjnej:
- format A4 – 10,50zł
- format A3 – 17,50zł
- format A2 – 28,00zł
- format A1 – 42,00zł
- format A0 – 70,00zł

Wydanie dokumentu następuje po dokonaniu opłaty w oddziale PKO Bank Polski S.A. w sali UMG (parter) lub przelewu na konto na podstawie otrzymanej informacji o opłacie za wykonanie wypisów i wyrysów , kopii mapy ewidencyjnej.
Nr konta: 94 1440 1026 0000 0000 0033 5018

Pełnomocnictwo opłata skarbowa - 17 zł.
Wydanie zaświadczenia z operatu ewidencji gruntów opłata skarbowa - 17 zł.
Wniosek o wydanie decyzji opłata skarbowa - 10 zł.

Opłaty skarbowe w oddziale PKO Bank Polski S.A. w sali 27 (parter) lub przelewu na konto na podstawie otrzymanej informacji o opłacie.
Nr konta: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
czas załatwienia sprawy- wypis z wyrysem do celów prawnych 7 - 14 dni;

- dokumenty do celów informacyjnych - niezwłocznie;

- zaświadczenie 3 - 7 dni;
inne informacjeWyrysy i wypisy wydawane są na żądanie właścicieli, władających oraz osób, które wykażą swój interes prawny.
Odbiór dokumentów dla wniosków złożonych w kancelarii ogólnej lub drogą pocztową w pokoju 315. 
tryb odwoławczyWojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk 
podstawa prawna- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 20156., poz. 1629)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2016r., poz. 1034)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016r., poz. 23)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2015r., poz. 783) 
drukiwniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
wniosek o wydanie kopii arkusza mapy ewidencyjnej
wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu/nie posiadaniu nieruchomości
upoważnienie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Mislisz
Wprowadził informację: dnelke
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Drozdowska
Data wytworzenia informacji: 23.02.2010
Data udostępnienia informacji: 23.02.2010
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.12.2016 13:24 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
08.11.2016 11:56 Zmiana podstawy prawnej Agata Potyrała
03.07.2015 09:21 Aktualizacja treści Agata Potyrała
03.07.2015 09:08 Aktualizacja treści Agata Potyrała
13.02.2015 11:49 Aktualizacja treści Agata Potyrała
11.02.2015 11:30 Korekta Michał Kowalski
10.02.2015 15:43 Zmiana załącznika Agata Potyrała
10.02.2015 15:41 Zmiana załącznika Agata Potyrała
10.02.2015 15:40 Zmiana załącznika Agata Potyrała
10.02.2015 15:39 Zmiana załącznika Agata Potyrała
10.02.2015 15:34 Zmiana załącznika Agata Potyrała
10.02.2015 15:33 Zmiana załącznika Agata Potyrała
10.02.2015 15:13 Zmiana załącznika Agata Potyrała
10.02.2015 15:08 Zmiana załącznika Agata Potyrała
10.02.2015 15:02 Aktualizacja treści Agata Potyrała
27.01.2015 10:20 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
27.01.2015 10:09 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
18.12.2014 11:01 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
18.11.2014 15:17 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
23.10.2014 09:25 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
03.10.2014 13:38 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
02.10.2014 15:28 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
28.07.2014 12:31 Zmiana załącznika Aleksandra _Stecko
21.07.2014 14:16 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
15.07.2014 12:03 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
16.05.2014 15:21 Zmiana załącznika Aleksandra _Stecko
19.02.2014 10:31 Korekta Aleksandra _Stecko
19.02.2014 10:30 Korekta Aleksandra _Stecko
19.02.2014 10:18 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
16.01.2014 08:37 Zmiana załącznika Aleksandra _Stecko
05.08.2013 09:41 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
05.08.2013 09:30 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
31.05.2013 09:14 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
29.05.2013 14:57 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
29.05.2013 14:23 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
22.04.2013 08:57 Korekta Aleksandra _Stecko
19.02.2013 15:43 Korekta Aleksandra _Stecko
19.02.2013 15:36 Korekta Aleksandra _Stecko
18.02.2013 09:04 Zmiana załącznika Aleksandra _Stecko
20.11.2012 10:35 sprawdzanie aktualności karty Aleksandra _Stecko
20.11.2012 10:34 sprawdzanie aktualności danych Aleksandra _Stecko
25.10.2012 12:57 dodanie załącznika Aleksandra _Stecko
27.09.2012 09:00 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
27.09.2012 08:40 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
12.09.2012 09:50 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
26.03.2012 10:28 Korekta Aleksandra _Stecko
09.02.2012 15:20 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
21.12.2011 08:22 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
13.12.2011 15:51 Zmiana załącznika Aleksandra _Stecko
27.09.2011 13:51 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
30.06.2011 12:00 Korekta Aleksandra _Stecko
30.06.2011 11:59 Korekta Aleksandra _Stecko
28.06.2011 15:16 Korekta Aleksandra _Stecko
28.06.2011 15:14 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
28.06.2011 15:12 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
12.05.2011 11:09 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
10.02.2011 08:42 Zmiana załącznika Aleksandra _Stecko
31.01.2011 10:01 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
03.01.2011 09:33 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
13.10.2010 17:13 Zmiana załącznika Aleksandra _Stecko
11.10.2010 11:49 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
11.10.2010 11:48 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
11.10.2010 11:45 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
11.10.2010 11:43 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
11.10.2010 11:41 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko