Wydawanie kopii map i dokumentów z zasobu geodezyjno-kartograficznego

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
III piętro, pokój 306
Tel. 58-66-88-542
fax 58 66 88 502
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
w godzinach:  poniedziałek - środa 8:00-14:30 czwartek NIECZYNNE piątek 8:00-14:30
 
wymagane dokumenty1. wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
2. dowód wpłaty 
sposób załatwienia sprawy- wydruk określonego zakresu i rodzaju mapy / przygotowanie kopii określonego dokumentu
- wydanie kopii mapy / kopii dokumentu 
opłatyWysokość opłat określa się w zależności od rodzaju i formatu dokumentu zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Poz. 897)
czas załatwienia sprawyniezwłocznie po dokonaniu opłaty
inne informacjeKopię mapy do celów informacyjnych może otrzymać każdy.
Mapy do celów projektowych wykonują jednostki wykonawstwa geodezyjnego. 
tryb odwoławczy
podstawa prawna- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Poz. 897)
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183)
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. Poz. 917) 
drukiwniosek o udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjno-kartograficznego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Mislisz
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Agata Potyrała
Data wytworzenia informacji: 23.02.2010
Data udostępnienia informacji: 23.02.2010
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.01.2016 11:49 Korekta Agata Potyrała
28.01.2016 11:48 Korekta Agata Potyrała
28.01.2016 11:37 Zmiana załącznika Agata Potyrała
25.11.2015 15:03 Aktualizacja treści Agata Potyrała
26.01.2015 15:46 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
05.01.2015 13:24 Zmiana załącznika Aleksandra _Stecko
18.12.2014 10:40 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
23.10.2014 09:25 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
02.10.2014 15:29 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
22.07.2014 15:10 Zmiana załącznika Aleksandra _Stecko
21.07.2014 11:35 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
21.07.2014 10:51 Zmiana podstawy prawnej Aleksandra _Stecko
15.07.2014 12:04 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
19.03.2014 15:35 dodanie załącznika Aleksandra _Stecko
04.12.2013 10:24 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
19.11.2012 14:00 sprawdzanie aktualności karty Aleksandra _Stecko
19.11.2012 11:22 Sprawdzanie aktualności karty Aleksandra _Stecko
28.06.2011 15:38 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
12.05.2011 11:10 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
12.05.2011 10:52 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
11.10.2010 10:57 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
11.10.2010 10:56 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
11.10.2010 10:52 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko