Wpisanie umowy dzierżawy do ewidencji gruntów i budynków

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Katastru Nieruchomości
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój 315, III piętro - obsługa interesantów
Tel. 58-66-88-535
fax 58 66 88 502
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
w godzinach:  8:00-14:30; miejsce złożenia dokumentów: Kancelaria Ogólna - hol główny w godz. 7:00-17:00
 
wymagane dokumenty1. wspólny wniosek właściciela i dzierżawcy
2. załączniki:
- umowa dzierżawy lub jej poświadczona kopia w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Gdyni 
sposób załatwienia sprawy1. Wprowadzenie zmian danych w operacie ewidencji gruntów i budynków
2. Zawiadomienie wnioskodawców o wprowadzeniu zmian do operatu ewidencji gruntów 
opłatyBrak
czas załatwienia sprawyNiezwłocznie po wpłynięciu zgłoszenia do Referatu Katastru Nieruchomości.
inne informacjeUjawnieniu w ewidencji podlegają dane o gruntach, które są przedmiotem umów dzierżawy, oraz o dzierżawcach tych gruntów, zgłaszanych do ewidencji w związku z przepisami art. 28 ust. 4 pkt 1, art. 38 pkt 1 oraz art. 117 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403 t. j.) lub z przepisami wydanymi na podstawie art.3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z póżn zm.), zgodnie z § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 454 z późn. zm.)

Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju 315 (III piętro) w godzinach: 8:00-14:30. 
tryb odwoławczyBrak 
podstawa prawnaRozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (Dz.U. 2016, poz. 1034) 
druki

Wniosek o wpisanie dzierżawy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Mislisz
Wprowadził informację: Aleksandra _Stecko
Ostatnio zmodyfikował: Agata Potyrała
Data wytworzenia informacji: 01.02.2013
Data udostępnienia informacji: 11.02.2013
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.11.2016 12:25 Zmiana załącznika Agata Potyrała
08.11.2016 11:55 Zmiana podstawy prawnej Agata Potyrała
03.07.2015 15:25 Zmiana podstawy prawnej Agata Potyrała
27.01.2015 10:19 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
27.01.2015 10:08 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
18.12.2014 13:31 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
23.10.2014 09:23 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
03.10.2014 13:31 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
02.10.2014 15:07 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
21.07.2014 13:40 Korekta Aleksandra _Stecko
21.07.2014 13:39 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
15.07.2014 11:55 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
19.02.2014 11:12 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
19.02.2013 15:43 Korekta Aleksandra _Stecko
18.02.2013 11:03 Korekta Aleksandra _Stecko
11.02.2013 15:34 Korekta Aleksandra _Stecko