Ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntu na wniosek właściciela

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Katastru Nieruchomości
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój 302, III piętro
Tel. 58-66-88-535
fax 58 66 88 502
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
w godzinach:  miejsce złożenia dokumentów: Kancelaria Ogólna-hol główny (7:00-17:00)
 
wymagane dokumenty1. Wniosek właściciela gruntów o ustalenie klasyfikacji zgodny z załączonym wzorem 
sposób załatwienia sprawy1. Przyjęcie wniosku właściciela gruntów.
2. Zawiadomienia właściciela o wszczęciu postępowania.
3. Wydanie upoważnienia przez Prezydenta Miasta Gdyni dla wskazanego we wniosku klasyfikatora do sporządzenia projektu klasyfikacji gruntów.
4. Zawiadomienie właściciela o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji, po weryfikacji operatu klasyfikacyjnego przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
5. Wydanie postanowienia w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji ( w przypadku złożenia zastrzeżeń).
6. Wezwanie właściciela do uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji.
7. Wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji.
8. Wprowadzenie zmian do ewidencji gruntów i budynków.
9. Zawiadomienie stron oraz Wydziału Dochodów o wprowadzeniu zmiany do ewidencji gruntów i budynków. 
opłaty1. Wnioskodawca ponosi koszty sporządzenia operatu aktualizacji klasyfikacji gruntów w przypadku ustalenia klasyfikacji na jego wniosek.
2. Wnioskodawca uiszcza opłatę skarbową w wysokości 10 zł w oddziale PKO Bank Polski S.A. w sali 27 znajdującej na parterze budynku głównego przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub na konto bankowe Urzędu Miasta Gdynia nr:73 1440 1026 6153 0410 0000 0065, wpisując w tytule "wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji gruntów"
czas załatwienia sprawyDo 1 miesiąca od rozpatrzenia zastrzeżeń wnioskodawcy do projektu ustalenia klasyfikacji.
inne informacje1. Prezydent Miasta Gdyni upoważni wskazanego przez wnioskodawcę klasyfikatora do sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji.
2. Geodeta posiadający uprawnienia zawodowe z zakresu 2 zgłasza pracę geodezyjną do MODGiK. Operat ustalenia klasyfikacji wykonawca wykonuje zgodnie z wytycznymi w sprawie ustalenia klasyfikacji gleboznawczej wydanymi przez Geodetę Miasta Gdyni 
tryb odwoławczy1. Stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia na postanowienia w terminie 7 dnia od jego doręczenia do organu II instancji.
2. Stronom przysługuje prawo odwołania od decyzji o ustaleniu klasyfikacji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do organu II instancji.
3. Zażalenie na postanowienie oraz odwołanie od decyzji strona wnosi do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni. 
podstawa prawna1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2016r., poz. 1629)
2. Rozporządzenie z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. 2012r., poz. 1246)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016r., poz. 23)
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2015r., poz. 783) 
druki

Wzór wniosku właściciela

Wytyczne w sprawie ustalenia klasyfikacji gleboznawczej wydane przez Geodetę Miasta Gdyni

Wytyczne_odkrywki_ wzór 1

Wytyczne_mapa_wzór 2

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Mislisz
Wprowadził informację: Aleksandra _Stecko
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Drozdowska
Data wytworzenia informacji: 05.08.2013
Data udostępnienia informacji: 05.08.2013
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.01.2017 12:36 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
02.01.2017 13:40 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
02.01.2017 11:37 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
02.01.2017 11:35 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
02.01.2017 11:34 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
02.01.2017 11:32 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
08.11.2016 12:18 Zmiana załącznika Agata Potyrała
08.11.2016 11:50 Zmiana podstawy prawnej Agata Potyrała
03.07.2015 15:09 Zmiana podstawy prawnej Agata Potyrała
27.01.2015 10:19 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
27.01.2015 10:07 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
18.12.2014 11:00 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
18.11.2014 15:16 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
23.10.2014 09:22 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
15.07.2014 11:54 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
08.08.2013 14:24 Korekta Aleksandra _Stecko
07.08.2013 11:56 Korekta Aleksandra _Stecko
07.08.2013 11:47 Korekta Aleksandra _Stecko
05.08.2013 14:38 Korekta Aleksandra _Stecko
05.08.2013 14:25 Korekta Aleksandra _Stecko
05.08.2013 14:23 Korekta Aleksandra _Stecko
05.08.2013 14:04 Zmiana załącznika Aleksandra _Stecko
05.08.2013 14:00 Dodanie informacji Aleksandra _Stecko