Udostępnianie danych o transakcjach rzeczoznawcom majątkowym

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Katastru Nieruchomości
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
III piętro, pokój 308
Tel. 58-66-88-871
        58-66-88-552
fax 58 66 88 502
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
w godzinach:  8:00-14:30
 
wymagane dokumentyUzupełniony wniosek, dodatkowo rzeczoznawcy majątkowi: kopia legitymacji o nadaniu uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości 
sposób załatwienia sprawy-udostępnienie danych o transakcjach oraz aktów notarialnych za pośrednictwem Internetu,
-udostępnienie danych o transakcjach na podstawie wniosków P, P4,
-wgląd do aktów notarialnych w siedzibie UM Gdyni w po uprzednim telefonicznym umówieniu się 
opłatyWysokość opłat za dane z rejestru cen i wartości nieruchomości określa Tabela nr 12 i 16 Załącznika do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
1. Udostępnianie do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków, podmiotom które posiadają uprawnienia do wglądu do takich zbiorów na podstawie odrębnych przepisów 30 zł za zbiór dokumentów dotyczących jednej jednostki ewidencyjnej, udostępniony na okres do 4 godzin,
2. Udostępnianie zbioru danych rejestru cen i wartości w postaci elektronicznej 6 zł za dane o nieruchomości będącej przedmiotem transakcji albo wyceny,/8 zł w postaci dokumentu drukowanego. Współczynnik korygujący LR=1,0 dla jednostki rozliczeniowej nie większej niż 10, LR=0,5 dla jednostki rozliczeniowej większej niż 10 ale nie większej niż 100, LR=0,1 dla jednostki rozliczeniowej większej niż 100.
W przypadku udostępnienia zbioru danych rzeczoznawcom majątkowym w celu wykonania wyceny, zgodnie z pkt. 3 Załącznika do Ustawy stosuje się współczynnik korygujący opłaty K=0,5.
Zgodnie z art. 40d pkt 4 Ustawy : W przypadku, gdy opłata, związana z realizacją jednego wniosku dotyczącego udostępnienia zbiorów danych w postaci elektronicznej lub z udostępnieniem materiałów zasobu niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych objętych jednym zgłoszeniem, obliczona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 i 2, jest mniejsza od 30 zł, pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.
czas załatwienia sprawyniezwłocznie
inne informacje- dostęp do danych RCIWN on-line:
* po podpisaniu umowy o udostępnianie – transakcje zawarte przed 01.01.2016,
* po złożeniu wniosku o założenie konta w serwisie Web-EWID – transakcje zawarte po 01.01.2016
Dodatkowe informacje w zakładce "Dla rzeczoznawców".  
tryb odwoławczybrak 
podstawa prawna- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015r., poz. 1774)
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2016r., poz. 1629)
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016r., poz. 922)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016r., poz. 1034)
 
drukiwniosek o założenie konta w serwisie Web-EWID – dane RCIWN zawarte po 01.01.2016
wniosek o udostępnienie danych on-line – dane RCIWN zawarte przed 01.01.2016
wniosek P, P4 – udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu gik
oświadczenie pracodawcy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Mislisz
Wprowadził informację: Aleksandra _Stecko
Ostatnio zmodyfikował: Agata Potyrała
Data wytworzenia informacji: 11.10.2010
Data udostępnienia informacji: 11.10.2010
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.11.2016 12:03 Zmiana podstawy prawnej Agata Potyrała
09.09.2016 10:00 Zmiana załącznika Agata Potyrała
07.09.2016 12:57 Aktualizacja treści Agata Potyrała
04.12.2015 12:06 Aktualizacja treści Agata Potyrała
06.10.2015 13:51 Dodanie informacji Agata Potyrała
08.07.2015 13:35 Aktualizacja treści Agata Potyrała
19.02.2015 13:32 Korekta Agata Potyrała
19.02.2015 13:22 Zmiana załącznika Agata Potyrała
27.01.2015 10:18 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
27.01.2015 10:06 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
13.01.2015 09:13 Zmiana załącznika Aleksandra _Stecko
18.12.2014 13:23 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
23.10.2014 09:23 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
03.10.2014 13:41 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
03.10.2014 13:36 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
02.10.2014 15:09 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
29.07.2014 15:22 Korekta Aleksandra _Stecko
28.07.2014 12:26 Dodanie informacji Aleksandra _Stecko
21.07.2014 14:01 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
15.07.2014 11:55 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
19.02.2014 10:32 Korekta Aleksandra _Stecko
19.02.2014 10:28 Korekta Aleksandra _Stecko
19.02.2014 10:27 Korekta Aleksandra _Stecko
19.02.2014 10:26 Korekta Aleksandra _Stecko
19.02.2014 10:25 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
20.08.2013 07:51 Aktualizacja treści Renata Plichta
20.08.2013 07:48 Aktualizacja treści Renata Plichta
19.08.2013 15:52 Aktualizacja treści Renata Plichta
19.08.2013 15:49 Aktualizacja treści Renata Plichta
19.08.2013 15:43 Aktualizacja treści Renata Plichta
19.08.2013 15:35 Aktualizacja treści Renata Plichta
19.08.2013 15:26 Aktualizacja treści Renata Plichta
19.08.2013 15:25 Aktualizacja treści Renata Plichta
19.08.2013 15:24 Aktualizacja treści Renata Plichta
19.02.2013 15:42 Korekta Aleksandra _Stecko
20.11.2012 10:12 sprawdzanie aktualności karty Aleksandra _Stecko
27.09.2012 09:00 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
12.09.2012 09:49 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
09.12.2011 10:19 Aktualizacja treści Renata Plichta
30.06.2011 11:25 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
12.05.2011 11:01 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
11.10.2010 13:58 Korekta Łukasz _Kierznikiewicz
11.10.2010 13:51 Dodanie informacji Aleksandra _Stecko