Rozgraniczanie nieruchomości

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Geodezji i Ewidencji Adresowej
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
III piętro, pokój 305
Tel. 58-66-88-515
        58-66-88-858
fax 58 66 88 502
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
w godzinach:  08:00-16:00 od poniedziałku do piątku
 
wymagane dokumenty1. wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
2. załączniki:
- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
- operat techniczny z rozgraniczenia przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ODGK Urzędu Miasta Gdyni
- dowód opłaty skarbowej w kwocie 10 zł 
sposób załatwienia sprawy1. Wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego oraz upoważnienia geodety do przeprowadzenia rozgraniczenia
2. Dokonanie oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz zgodności sporządzonych dokumentów z obowiązującymi przepisami
3. Przyjęcie dokumentacji technicznej do zasobu geodezyjno - kartograficznego w Gdyni
4. Wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości lub o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy do rozpatrzenia przez sąd

Rozgraniczenia nieruchomości nie dokonuje się w przypadku, gdy: przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne ustalone uprzednio, mogą być wznowione, na podstawie dokumentów pozwalających na określenie ich pierwotnego położenia.
W przypadku sporu co do położenia znaków granicznych, sprawę rozstrzyga sąd. 
opłatyopłata skarbowa - 10 zł
nr konta: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
PKOBP Oddział 17 w Gdyni
Urząd Miasta Gdyni
czas załatwienia sprawyzależny od terminu wykonania operatu technicznego przez geodetę i przyjęcia go do zasobu geodezyjno - kartograficznego
inne informacjeDo wysłania wniosku droga elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP 
tryb odwoławczyNa postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie przysługuje zażalenie.
Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w sprawie rozgraniczenia, przekazania sprawy sądowi. 
podstawa prawna-Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2016r., poz. 1629).
-Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz.U. 1999r., nr 45, poz. 453). 
druki

wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Mislisz
Wprowadził informację: astecko
Ostatnio zmodyfikował: Agata Potyrała
Data wytworzenia informacji: 26.05.2006
Data udostępnienia informacji: 26.05.2006
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.11.2016 11:22 Zmiana podstawy prawnej Agata Potyrała
25.05.2016 09:55 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
23.05.2016 09:25 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
14.08.2015 14:35 Aktualizacja treści Agata Potyrała
03.07.2015 08:38 Aktualizacja treści Agata Potyrała
28.05.2015 08:18 Aktualizacja treści Agata Potyrała
17.02.2015 07:57 Aktualizacja treści Agata Potyrała
26.01.2015 15:49 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
19.12.2014 13:47 Zmiana załącznika Aleksandra _Stecko
18.12.2014 10:35 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
23.10.2014 09:24 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
15.07.2014 12:03 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
20.11.2012 10:27 sprawdzanie aktualności karty Aleksandra _Stecko
27.09.2012 08:35 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
23.03.2012 10:36 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
30.06.2011 13:14 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
12.05.2011 11:09 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
20.12.2010 11:04 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
20.12.2010 09:57 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
20.12.2010 09:52 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko