Podział nieruchomości

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Geodezji i Ewidencji Adresowej
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
III piętro, pokój 305
Tel. 58-66-88-515
        58-66-88-858
fax 058 66 88 502
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
w godzinach:  8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku; miejsce złożenia dokumentów: Kancelaria Ogólna - hol główny w godz. 7:00 - 17:00 od poniedziałku do piątku
 
wymagane dokumenty1. Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości
Załączniki:
- wstępny projekt podziału nieruchomości
- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - jeżeli była wydana
- pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości - w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
- rzuty poszczególnych kondygnacji budynku, jeżeli podział nieruchomości powoduje także podział budynku. 
sposób załatwienia sprawy1. Przekazanie przez Referat Geodezji i Ewidencji Adresowej do Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni dokumentów celem uzyskania opinii o zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego (w szczególnych przypadkach co do niesprzeczności podziału z przepisami odrębnymi albo zgodnością z decyzją o warunkach zabudowy).
2. Dostarczenie przez wnioskodawcę do Referatu Geodezji i Ewidencji Adresowej (po otrzymaniu ww. opinii) następujących dokumentów potwierdzonych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Gdyni:
- projektów podziału nieruchomości,
- protokołu z przyjęcia granic nieruchomości,
- wykazu synchronizacyjnego, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.
3. Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

Wniosek o podział nieruchomości muszą podpisać wszyscy właściciele lub użytkownicy wieczyści. 
opłatyBrak
czas załatwienia sprawyW terminie 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów.
inne informacjeDo wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP 
tryb odwoławczyOd wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
podstawa prawna1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015r., poz. 1774)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. 2004r., nr 268, poz. 2663) 
druki

wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Mislisz
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Agata Potyrała
Data wytworzenia informacji: 26.05.2006
Data udostępnienia informacji: 26.05.2006
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.11.2016 11:18 Zmiana podstawy prawnej Agata Potyrała
23.05.2016 09:28 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
23.05.2016 09:24 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
14.08.2015 14:33 Aktualizacja treści Agata Potyrała
01.07.2015 15:25 Aktualizacja treści Agata Potyrała
28.05.2015 08:23 Aktualizacja treści Agata Potyrała
27.02.2015 07:54 Aktualizacja treści Agata Potyrała
17.02.2015 09:35 Korekta Agata Potyrała
17.02.2015 06:29 Korekta Agata Potyrała
17.02.2015 06:28 Korekta Agata Potyrała
17.02.2015 06:25 Aktualizacja treści Agata Potyrała
26.01.2015 15:48 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
19.12.2014 13:46 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
18.12.2014 10:32 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
23.10.2014 09:24 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
21.07.2014 12:07 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
15.07.2014 11:56 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
26.04.2013 15:47 Korekta Aleksandra _Stecko
26.04.2013 15:46 Korekta Aleksandra _Stecko
26.04.2013 15:33 Korekta Aleksandra _Stecko
26.04.2013 15:31 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
20.11.2012 10:18 sprawdzanie aktualności karty Aleksandra _Stecko
27.09.2012 08:33 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
23.03.2012 10:34 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
23.03.2012 10:33 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
13.10.2011 10:00 Zmiana załącznika Aleksandra _Stecko
30.06.2011 13:34 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
12.05.2011 11:07 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
20.12.2010 11:06 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
20.12.2010 10:19 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
02.12.2010 08:16 Zmiana załącznika Aleksandra _Stecko