Obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
III piętro, pokój 306
Tel. 58-66-88-542
fax 58 66 88 502
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
w godzinach:  poniedziałek - środa 8:00-14:30 czwartek NIECZYNNE piątek 8:00-14:30
 
wymagane dokumenty1. zgłoszenie pracy geodezyjnej
2. szkic lokalizacji w przypadku gdy słowny opis miejsca i obszaru pracy nie pozwala na jednoznaczną jej lokalizację
3. arkusz danych ewidencyjnych budynków w przypadku pomiaru powykonawczego budynku
4. karta GESUT/BDOT500 w przypadku pomiaru powykonawczego sieci uzbrojenia terenu/obiektu topograficznego
5. zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych
6. wniosek o uwierzytelnienie dokumentów 
sposób załatwienia sprawy- rejestracja zgłoszenia pracy geodezyjnej
- wydanie dokumentów z zasobu geodezyjno - kartograficznego
- przyjęcie operatu powstałego w wyniku wykonania prac geodezyjnych do zasobu geodezyjno - kartograficznego
- aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej
- kontrola techniczna
- wydanie dokumentów dla wykonawcy 
opłatyOpłaty nalicza się zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2016r., poz. 1629)
czas załatwienia sprawy- potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia najpóźniej w dniu następnym po otrzymaniu zgłoszenia;
- przekazanie dokumentów koniecznych do wykorzystania przy wykonaniu pracy w terminie do 10 dni roboczych, w przypadku udostępnienia przez ośrodek znacznej ilości dokumentów, dopuszczalne jest przekazywanie etapowe, w częściach uzgodnionych z wykonawcą prac;
- termin aktualizacji mapy zasadniczej zależny jest od liczby oczekujących operatów;
- czynności kontroli dokumentacji wykonywane są niezwłocznie po zaktualizowaniu mapy zasadniczej;
- po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli, dokumentacja przekazywana jest niezwłocznie wykonawcy pracy;
inne informacjeWszelkie informacje niezbędne do kompletnego wypełnienia zgłoszenia pracy geodezyjnej znajdują się na geoportalu prowadzonym przez Wydział Geodezji znajdującym się pod adresem: www.gdynia.pl/mapa

Pliki tekstowe (txt) z wynikami pomiaru należy przesyłać do pracowni mapy numerycznej na adres: geodezja@gdynia.pl

UWAGA GEODECI - W związku z dostosowaniem treści mapy zasadniczej do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 383), do obowiązków jednostek wykonawstwa geodezyjnego w zakresie kompletowania dokumentacji geodezyjnej należy:
1. Stosowanie na szkicach polowych symboli graficznych, jakie przyjmują obiekty stanowiące treść mapy zasadniczej, zgodnie ze standardami tworzenia mapy zasadniczej, które zostały określone w załączniku nr 7 do ww. rozporządzenia.
2. Wypełnianie karty GESUT i BDOT500, celem gromadzenia w zasobie geodezyjnym danych o obiektach sieci uzbrojenia terenu oraz danych o obiektach topograficznych zgodnie z wymogami ww. rozporządzenia.
Od dnia 15 grudnia 2013 r. dokumentacja przekazywana do zasobu Ośrodka powinna obejmować ww. zalecenia. 
tryb odwoławczyWojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk 
podstawa prawna- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2016r., poz. 1629)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016r., poz. 1034)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 1999r., nr 45, poz. 454)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011r., nr 263, poz. 1572)
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. 2015r., poz. 1938)
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( Dz.U. 2013r., poz. 1183)
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2014r., poz. 924)
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2014r., poz. 914)
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. 2014r., poz. 917) 
drukiZgłoszenie pracy geodezyjnej
Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych
Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów
Karta GESUT
Karta BDOT500
Arkusz danych ewidencyjnych budynku
Załącznik do arkusza danych ewidencyjnych budynku
Wykaz zmian danych dotyczący budynku - rozbiórka
Wykaz zmian danych dotyczący budynku - rozbudowa
Wykaz zmian danych dotyczący budynku - podział budynku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Mislisz
Wprowadził informację: Aleksandra _Stecko
Ostatnio zmodyfikował: Agata Potyrała
Data wytworzenia informacji: 11.10.2010
Data udostępnienia informacji: 11.10.2010
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.11.2016 11:05 Zmiana podstawy prawnej Agata Potyrała
25.11.2015 15:02 Korekta Agata Potyrała
25.11.2015 15:01 Korekta Agata Potyrała
25.11.2015 14:54 Aktualizacja treści Agata Potyrała
26.01.2015 15:45 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
18.12.2014 10:48 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
23.10.2014 09:23 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
02.10.2014 15:08 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
25.08.2014 15:26 Zmiana załącznika Aleksandra _Stecko
25.08.2014 15:21 Zmiana załącznika Aleksandra _Stecko
21.07.2014 11:51 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
21.07.2014 10:27 Korekta Aleksandra _Stecko
21.07.2014 10:26 Dodanie informacji Aleksandra _Stecko
21.07.2014 10:19 Korekta Aleksandra _Stecko
21.07.2014 10:11 Korekta Aleksandra _Stecko
21.07.2014 10:10 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
21.07.2014 10:07 Zmiana podstawy prawnej Aleksandra _Stecko
15.07.2014 11:55 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
14.07.2014 13:09 Korekta Aleksandra _Stecko
14.07.2014 12:59 Zmiana załącznika Aleksandra _Stecko
11.07.2014 14:59 dodanie załącznika Aleksandra _Stecko
31.03.2014 14:39 Zmiana załącznika Aleksandra _Stecko
05.03.2014 11:14 Korekta Aleksandra _Stecko
05.03.2014 10:08 Zmiana załącznika Aleksandra _Stecko
13.01.2014 13:24 dodanie załącznika Aleksandra _Stecko
09.12.2013 10:28 Dodanie informacji Aleksandra _Stecko
04.12.2013 10:20 Zmiana załącznika Aleksandra _Stecko
14.11.2013 14:54 Korekta Aleksandra _Stecko
14.11.2013 14:49 Dodanie informacji Aleksandra _Stecko
27.03.2013 13:28 Zmiana załącznika Aleksandra _Stecko
19.11.2012 13:59 sprawdzanie aktualności karty Aleksandra _Stecko
19.11.2012 11:19 Sprawdzanie aktualności karty Aleksandra _Stecko
06.07.2012 13:52 Zmiana załącznika Aleksandra _Stecko
13.12.2011 15:47 Korekta Aleksandra _Stecko
13.12.2011 15:43 Zmiana załącznika Aleksandra _Stecko
30.06.2011 08:51 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
12.05.2011 11:00 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
20.12.2010 11:01 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
20.12.2010 10:25 Zmiana załącznika Aleksandra _Stecko
14.10.2010 16:20 Korekta Aleksandra _Stecko
14.10.2010 16:13 Korekta Aleksandra _Stecko
14.10.2010 16:05 Korekta Aleksandra _Stecko
14.10.2010 16:00 Zmiana załącznika Aleksandra _Stecko
14.10.2010 13:03 Zmiana załącznika Aleksandra _Stecko
14.10.2010 12:12 Zmiana załącznika Aleksandra _Stecko
14.10.2010 12:07 Zmiana załącznika Aleksandra _Stecko
13.10.2010 17:01 Korekta Aleksandra _Stecko
13.10.2010 17:00 Dodanie informacji Aleksandra _Stecko
12.10.2010 07:46 Korekta Łukasz _Kierznikiewicz
11.10.2010 18:42 Dodanie informacji Aleksandra _Stecko