Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
III piętro, pokój 313
Tel. 58-66-88-549
fax 58 66 88 502
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
w godzinach:  8.00-14.30 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem wtorku – narada koordynacyjna; miejsce składania dokumentów – Kancelaria Ogólna – hol główny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00
 
wymagane dokumenty1. wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej
2. załączniki:
-2 egzemplarze planu sytuacyjnego sporządzonego na kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z rysunkiem projektowanej sieci uzbrojenia terenu
- dowód uiszczenia opłaty ( po otrzymaniu dokumentu naliczenia opłaty) 
sposób załatwienia sprawy-rejestracja złożonej dokumentacji
-przygotowanie dokumentacji na naradę koordynacyjną
-sprawdzenie bezkolizyjności projektowanych elementów podlegających uzgodnieniu z innymi projektami i istniejącymi obiektami
-przedłożenie dokumentacji na naradę koordynacyjną
-wydanie odpisu protokołu z narady koordynacyjnej z załącznikiem graficznym
 
opłatyZgodnie z dokumentem naliczenia opłaty.
czas załatwienia sprawy14 - 30 dni
inne informacjeNarady koordynacyjne odbywają się we wtorki.
Wniosek wraz z dokumentacją, opłacony do piątku, będzie przedmiotem narady koordynacyjnej w najbliższy wtorek.

Ponadto do wniosku należy dołączyć plik w formacie: DGN, DXF lub w pliku TXT. 
tryb odwoławczy
podstawa prawnaUstawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016r., poz. 1629) 
drukiWniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Mislisz
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Agata Potyrała
Data wytworzenia informacji: 23.02.2010
Data udostępnienia informacji: 23.02.2010
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.11.2016 12:49 Zmiana podstawy prawnej Agata Potyrała
08.11.2016 08:22 Zmiana załącznika Agata Potyrała
08.11.2016 08:19 Zmiana załącznika Agata Potyrała
05.09.2016 08:28 Korekta Agata Potyrała
05.09.2016 08:25 Aktualizacja treści Agata Potyrała
09.08.2016 13:37 Zmiana załącznika Agata Potyrała
28.07.2016 09:19 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
13.02.2015 12:25 Korekta Agata Potyrała
13.02.2015 12:13 Aktualizacja treści Agata Potyrała
26.01.2015 15:52 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
18.12.2014 10:37 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
23.10.2014 09:24 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
21.07.2014 11:32 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
21.07.2014 11:11 Zmiana podstawy prawnej Aleksandra _Stecko
15.07.2014 11:56 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
04.12.2013 09:56 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
30.08.2013 13:59 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
31.05.2013 09:36 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
20.11.2012 10:08 sprawdzanie aktualności karty Aleksandra _Stecko
27.09.2012 08:41 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
30.06.2011 12:36 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
12.05.2011 10:59 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
13.10.2010 16:42 Zmiana załącznika Aleksandra _Stecko
05.10.2010 10:58 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
30.09.2010 08:58 Dodanie informacji Aleksandra _Stecko