Dokonywanie zmian danych budynku w ewidencji gruntów i budynków

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Katastru Nieruchomości
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: pokój 315, III piętro- obsługa interesantów

W godzinach: 08:00 - 14:30
W dniach:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

Numer telefonu:
58 668-85-35

Fax: 58 668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. wniosek właściciela lub zgłoszenie zmian danych
2. załączniki:
- arkusz danych budynku sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane
- zaświadczenie o zmianie funkcji budynku, wydane przez Wydział Architektury

miejsce złożenia dokumentów: Kancelaria Ogólna - hol główny w godz. 7:00-17:00
Sposób załatwienia sprawy: -wprowadzenie zmian danych w operacie ewidencji gruntów i budynków
-zawiadomienie właściciela/władającego o wprowadzeniu zmian do operatu ewidencji gruntów
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie po wpłynięciu zgłoszenia do Referatu Katastru Nieruchomości
Tryb odwoławczy: Brak
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016r., poz. 1034).
Inne informacje: Szczegółowe informacje, jak wypełnić arkusz danych ewidencyjnych budynku znajdują się w załączonej karcie informacyjnej.

Osoby figurujące w ewidencji gruntów i budynków stosownie do art. 22, ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629) zobowiązane są zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian.

Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju 315 (III piętro) w godz. 8:00-14:30.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Mislisz
Wprowadził informację: Katarzyna Jankowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 21.03.2017
Data udostępnienia informacji: 21.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2017 11:18 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
12.04.2017 08:47 Korekta Michał Kowalski
21.03.2017 15:20 Dodanie informacji Katarzyna Jankowska