Dokonywanie zmian danych budynku w ewidencji gruntów i budynków

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Katastru Nieruchomości
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój 315, III piętro - obsługa interesantów
Tel. 58-66-88-535
fax 58 66 88 502
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
w godzinach:  8:00-14:30; miejsce złożenia dokumentów: Kancelaria Ogólna - hol główny w godz. 7:00-17:00
 
wymagane dokumenty1. wniosek właściciela lub zgłoszenie zmian danych
2. załączniki:
- arkusz danych budynku sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane
- zaświadczenie o zmianie funkcji budynku, wydane przez Wydział Architektury 
sposób załatwienia sprawy-wprowadzenie zmian danych w operacie ewidencji gruntów i budynków
-zawiadomienie właściciela/władającego o wprowadzeniu zmian do operatu ewidencji gruntów 
opłatyBrak
czas załatwienia sprawyNiezwłocznie po wpłynięciu zgłoszenia do Referatu Katastru Nieruchomości
inne informacjeSzczegółowe informacje, jak wypełnić arkusz danych ewidencyjnych budynku znajdują się w załączonej karcie informacyjnej.

Osoby figurujące w ewidencji gruntów i budynków stosownie do art. 22, ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287) zobowiązane są zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian.

Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju 315 (III piętro) w godz. 8:00-14:30. 
tryb odwoławczyBrak 
podstawa prawnaRozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016r., poz. 1034). 
drukiZgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków
Arkusz danych ewidencyjnych budynku
Załącznik do arkusza danych ewidencyjnych budynku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Mislisz
Wprowadził informację: Aleksandra _Stecko
Ostatnio zmodyfikował: Agata Potyrała
Data wytworzenia informacji: 05.02.2013
Data udostępnienia informacji: 18.02.2013
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.11.2016 11:43 Zmiana podstawy prawnej Agata Potyrała
28.04.2016 12:49 Zmiana załącznika Agata Potyrała
03.07.2015 12:49 Zmiana podstawy prawnej Agata Potyrała
27.01.2015 10:17 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
27.01.2015 10:05 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
18.12.2014 10:59 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
23.10.2014 09:22 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
03.10.2014 13:39 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
03.10.2014 13:25 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
02.10.2014 15:05 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
15.07.2014 11:54 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
05.03.2014 11:09 Zmiana załącznika Aleksandra _Stecko
19.02.2014 10:54 Korekta Aleksandra _Stecko
19.02.2014 10:53 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
19.02.2013 15:41 Korekta Aleksandra _Stecko
18.02.2013 10:57 Korekta Aleksandra _Stecko
18.02.2013 10:09 Korekta Aleksandra _Stecko
18.02.2013 10:02 Korekta Aleksandra _Stecko
18.02.2013 09:55 Dodanie informacji Aleksandra _Stecko