Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich i nadzoru nad działalnością stowarzyszeń
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
II piętro , pokój 223
Tel. 58-66-88-703
fax 058-66-88-702
e-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00
 
wymagane dokumenty1) wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych,/formularz wniosku dostępny jest w pokoju nr 223 urzędu lub na stronach internetowych www.gdynia.pl (sprawy do załatwienia –Wydział Spraw Obywatelskich).
Wniosek o wpis składa przedstawiciel stowarzyszenia lub zarząd.
Jeżeli wniosek składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.
2) regulamin działalności;
3) listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;
4) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
5) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
6) adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.


Dokumenty należy złożyć w pok. 223, Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze, przesłać pocztą.
 
sposób załatwienia sprawy- po weryfikacji dokumentów organ nadzoru informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.
- pismo można odebrać osobiście w pokoju 223 lub może być doręczone za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).
 
opłatyNie podlega opłacie skarbowej
czas załatwienia sprawyOrgan nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia:
1) wpływu wniosku o wpis, jeżeli nie został złożony wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego
2) uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego.

Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie wpisu, liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.
inne informacjeStowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji 
tryb odwoławczyW przypadku gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego. 
podstawa prawna- Ustawa prawo o stowarzyszeniach z dnia 07 kwietnia 1989r./ Dz.U. 2015.1393/ ze zm.
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz.U. 2016.644)
 
druki

wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Szczepańska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 28.09.2006
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.05.2016 08:37 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
29.02.2016 13:07 Zmiana podstawy prawnej Joanna Szczepańska
14.02.2014 12:38 Korekta Joanna Szczepańska
29.10.2013 13:37 Korekta Joanna Szczepańska
27.09.2010 13:02 Zmiana załącznika Joanna Szczepańska
21.09.2010 10:40 Korekta Joanna Szczepańska
21.09.2010 10:37 Korekta Joanna Szczepańska