Przeprowadzanie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły/placówki

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Edukacji
Adres: ul. Śląska 35-37 (budynek A), 81-310 Gdynia
Numer pokoju: C106

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 761-77-38

Fax: 58 761-77-03
E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.(Dz. U. z 2009 r., Nr 184, poz. 1436).
Sposób załatwienia sprawy: 1. Ogłoszenie o konkursie
2. Postępowanie konkursowe
3. Zatwierdzenie wyników konkursu przez Prezydenta Miasta Gdyni
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Ściśle określony w przepisach dotyczących procedury konkursowej
Tryb odwoławczy: Brak
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r., poz. 1189)
3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2013r., poz. 832)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2016 poz. 1591)
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010r., Nr 60, poz.373)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Michalina Siemińska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 26.10.2005
Data udostępnienia informacji: 17.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.07.2017 09:43 Korekta Michał Kowalski
19.07.2017 12:39 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
19.07.2017 12:38 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
19.07.2017 12:37 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
19.07.2017 12:37 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
19.07.2017 12:35 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
17.07.2017 14:25 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
17.07.2017 14:25 Aktualizacja treści Michalina Siemińska