Przeprowadzanie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły/placówki

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Edukacji
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój nr 603
Tel. 58-66-88-461
fax 058 66 88 461
e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumentyZgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek.(Dz. U. Nr 89, poz. 826; zm. Nr 189, poz.1854). 
sposób załatwienia sprawyPowierzenie stanowiska dyrektora szkoły/placówki oświatowej przez Prezydenta Miasta Gdyni. 
opłatybrak
czas załatwienia sprawyŚciśle określony w przepisach dotyczących procedury konkursowej.
tryb odwoławczybrak 
podstawa prawna1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.z 2004r. Nr 256, poz.2572; z póź.zm.)

2) ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112; z póź.zm.)

3) rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 28 maja 2004r. w sprawie Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i tryb pracy komisji konkursowej (Dz.U.z 2004r. Nr 128, poz. 1339)

4) rozporządzenie MENiS z dnia 23 października 2003r. w sprawie Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i tryb pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2003r. Nr 189, poz.1855) 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Michalina Siemińska
Data wytworzenia informacji: 26.10.2005
Data udostępnienia informacji: 26.10.2005
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.11.2013 10:30 Aktualizacja treści Michalina Siemińska