Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Ogłoszenie o przetargu w dniu 10 października 2017r. na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
 
- Przetarg odbędzie się 10 października 2017roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze  Urzędu Miasta Gdyni  w budynku przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 
- Wadium jest płatne na konto depozytowe Urzędu Miasta Gdyni  w  PKO  Bank  Polski  S.A
w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 05.10.2017r. lub płatne gotówką w terminie do 05.10.2017r. w kasie C Sali Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Gdyni (do godz. 14.00).
 
- Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją.
 
- Wadium zwycięscy przetargu jest zaliczane na poczet wylicytowanego czynszu dzierżawnego, który za pierwszy rok dzierżawy jest płatny z góry przed podpisaniem umowy dzierżawy. 
 
Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr telefonu 058 668 85 27.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Jolanta Śmigiel
Data wytworzenia informacji: 07.09.2017
Data udostępnienia informacji: 08.09.2017