Wydawanie zaświadczeń o przedsiębiorcy figurującym w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdyni

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Polityki Gospodarczej
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiebiorczości
Tel. 58-66-82-010
        58-66-82-011
fax 58-66-82-012
e-mail: gcwp@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty- wniosek o wydanie zaświadczenia, sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości lub poniżej w części Druki

- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość (do wglądu)

- dowód wpłaty lub kopia przelewu 
sposób załatwienia sprawy- zaświadczenie można odebrać osobiście w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości lub może być doręczone za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy)

- do odbioru zaświadczenia konieczne jest posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość 
opłatyOpłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17 zł

- opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu Miasta lub dokonać przelewu na konto: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Dochodów, nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 - PKO Bank Polski S.A. - w przelewie należy wskazać tutuł np. opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej
czas załatwienia sprawyzaświadczenie wydawane jest w terminie nie dłuższym niż 3 dni
tryb odwoławczy
podstawa prawna- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
(Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn.zm.)
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (art. 217 Dz.U. z 1960r. Nr 30, poz. 168 z późn. zm.) 
drukiwniosek o wydanie zaświadczenia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: mantkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Lesiecka
Data wytworzenia informacji: 03.08.2006
Data udostępnienia informacji: 03.08.2006
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.02.2016 10:53 Zmiana podstawy prawnej Agnieszka Lesiecka
18.06.2015 12:04 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
17.12.2014 09:09 Aktualizacja treści Magdalena Urban
19.11.2014 12:59 Aktualizacja treści Magdalena Urban
25.10.2013 14:45 Korekta Monika Antkowiak
02.10.2013 10:15 Aktualizacja treści Beata Grzegorska
17.05.2013 15:54 Aktualizacja treści Mateusz _Labuda
17.05.2013 14:20 Aktualizacja treści Mateusz _Labuda
17.05.2013 14:16 Aktualizacja treści Mateusz _Labuda
17.05.2013 14:12 Aktualizacja treści Mateusz _Labuda
17.05.2013 13:58 Aktualizacja treści Mateusz _Labuda
26.09.2012 13:25 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
26.09.2012 12:51 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
09.03.2012 12:35 Zmiana załącznika Monika Antkowiak
15.02.2012 09:03 Aktualizacja treści Paweł Domrazek
15.02.2012 09:03 Aktualizacja treści Paweł Domrazek
17.01.2012 12:13 Korekta Paweł Domrazek
11.01.2012 15:42 Korekta Paweł Domrazek
11.01.2012 14:48 Korekta Paweł Domrazek
11.01.2012 12:12 Aktualizacja treści Paweł Domrazek
24.01.2011 08:48 Zmiana załącznika Katarzyna _Jurczyk
24.01.2011 08:47 Zmiana załącznika Katarzyna _Jurczyk
24.01.2011 08:44 Zmiana załącznika Katarzyna _Jurczyk
28.10.2010 13:21 Aktualizacja treści Katarzyna _Jurczyk
27.10.2010 09:20 Aktualizacja treści Katarzyna _Jurczyk