Wydawanie duplikatów (zaświadczeń o wpisie do ewidencji/decyzji o wykreśleniu wpisu)

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Polityki Gospodarczej
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Tel. 58-66-82-010
        58-66-82-011
fax 58-66-82-012
e-mail: gcwp@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty- wniosek o wydanie duplikatu, sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości lub do pobrania poniżej w części Druki

- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość (do wglądu)

- dowód wpłaty lub kopia przelewu 
sposób załatwienia sprawyDuplikat można odebrać osobiście w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości lub może być doręczone za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).

Do odbioru zaświadczenia konieczne jest posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość. 
opłatyOpłata skarbowa za wydanie duplikatu: strona / x 5zł (opłata zostanie naliczona w momencie wykonania dokumentu)
- opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu Miasta (sala mieszkańców) lub dokonać przelewu na konto: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Dochodów, nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 - PKO Bank Polski S.A

- w przelewie należy wskazać tutuł np. opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej
czas załatwienia sprawynie dłużej niż w ciągu 3 dni
tryb odwoławczy---- 
podstawa prawna- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960r. Nr 30, poz. 168 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) 
druki

wniosek o wydanie duplikatu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Katarzyna _Jurczyk
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Lesiecka
Data wytworzenia informacji: 11.07.2007
Data udostępnienia informacji: 11.07.2007
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.02.2016 10:51 Zmiana podstawy prawnej Agnieszka Lesiecka
18.06.2015 12:03 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
17.12.2014 09:08 Aktualizacja treści Magdalena Urban
19.11.2014 13:01 Aktualizacja treści Magdalena Urban
25.10.2013 14:46 Korekta Monika Antkowiak
02.10.2013 10:17 Aktualizacja treści Beata Grzegorska
17.05.2013 14:30 Aktualizacja treści Mateusz _Labuda
15.02.2012 09:09 Korekta Paweł Domrazek
17.01.2012 12:08 Korekta Paweł Domrazek
11.01.2012 12:28 Korekta Paweł Domrazek
28.10.2010 13:20 Aktualizacja treści Katarzyna _Jurczyk
27.10.2010 09:22 Aktualizacja treści Katarzyna _Jurczyk