Zatwierdzanie projektów docelowej i tymczasowej organizacji ruchu

miejsce załatwienia sprawyZarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój 410, 411, 412
Tel. 58-76-12-045
fax 58 662-28-41
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
w godzinach:  7:30-15:30 sekretariat 7:30-16:00


Adres do korespondencji
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia 
wymagane dokumenty- wniosek i dwie kopie projektu organizacji ruchu  
sposób załatwienia sprawy- wydanie zatwierdzenie lub wniesienie uwag do projektu organizacji ruchu 
opłatyOpłata skarbowa:
- zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 j.t.)
- sposób zapłaty: na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gdyni - Wydział Dochodów: PKO BP SA 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 lub w kasie (na I piętrze) przy ul. Białostockiej 3 w godz. 8.00 – 15.00
czas załatwienia sprawy- do 30 dni od daty złożenia wniosku
tryb odwoławczy- Brak  
podstawa prawna- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 j.t.)
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2015.460 j.t.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2003.177.1729)
- rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.2002.170.1393)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drodze (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430) 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maciej Karmoliński
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Witt
Data wytworzenia informacji: 01.03.2010
Data udostępnienia informacji: 14.07.2006
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.10.2015 13:40 Aktualizacja treści Dariusz Witt
18.11.2014 20:11 Aktualizacja treści Dariusz Witt
27.06.2012 13:20 Aktualizacja treści Dariusz Witt
19.07.2011 15:02 Korekta Jolanta Borzyszkowska
19.07.2011 15:01 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
19.07.2011 08:00 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
31.01.2011 10:31 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
04.08.2010 08:42 Aktualizacja treści Magda _Przybysz
04.08.2010 08:33 Aktualizacja treści Magda _Przybysz