Utrzymanie kanalizacji deszczowej

miejsce załatwienia sprawyZarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój 313
Tel. 58-76-12-027
        58-76-12-027
fax 58 662 28 41
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
w godzinach:  7:30-15:30 sekretariat 7:30-16:00


Adres do korespondencji
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia 
wymagane dokumenty- opis sytuacyjny 
sposób załatwienia sprawy- wizja w terenie
- zwrotna informacja o podjętych działaniach i czynnościach
 
opłaty- brak
czas załatwienia sprawy- do 30 dni (zgodnie z KPA)
inne informacje- nadzór i utrzymanie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
-zgłoszenia interwencyjne dotyczące ww. sieci w pasach dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich pozostających w zarządzie Miasta Gdyni
W sprawach pilnych dotyczących awarii miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zgłoszenia poza godzinami pracy ZDiZ można kierować do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 986 lub 58 660 22 03. 
tryb odwoławczy- brak 
podstawa prawna- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 1409 z 2013r. z późn. zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r. z późn. zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych ( Dz. U. Nr 74 poz836 z 1999r. z późn. zmianami)
- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460 z późn. zmianami)
- Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zmianami)
-Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. nr 236 poz. 2008 z 2005r. z późn. zmianami)
- Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 391) 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maciej Karmoliński
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Witt
Data wytworzenia informacji: 16.06.2010
Data udostępnienia informacji: 20.01.2005
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.10.2015 12:49 Aktualizacja treści Dariusz Witt
23.01.2015 09:45 Aktualizacja treści Dariusz Witt
27.06.2012 13:25 Aktualizacja treści Dariusz Witt
11.04.2012 10:44 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
04.08.2010 08:51 Aktualizacja treści Magda _Przybysz
29.06.2010 14:14 Krzysztof Zawistowski
29.06.2010 14:00 Krzysztof Zawistowski
29.06.2010 14:00 Krzysztof Zawistowski
16.06.2010 21:09 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska