Utrzymanie fontanny miejskiej na Skwerze Kościuszki, poidełek na terenie miasta oraz studni publicznych

miejsce załatwienia sprawyZarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój 416
Tel. 58-76-12-051
fax 58 662 28 41
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
w godzinach:  7:30-15:30 sekretariat 7:30-16:00


Adres do korespondencji
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia 
wymagane dokumenty- opis sytuacyjny  
sposób załatwienia sprawy- zwrotna informacja o podjętych działaniach i czynnościach 
opłaty- brak
czas załatwienia sprawyBez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie KPA).
inne informacje-Utrzymanie fontanny, poidełek oraz studni publicznych - zgłoszenia mieszkańców dotyczących nieprawidłowości i ewentualnych dewastacji tych obiektów  
tryb odwoławczy- brak 
podstawa prawna- Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz.U.2013.594 z póź. zmianiami 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maciej Karmoliński
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Witt
Data wytworzenia informacji: 16.06.2010
Data udostępnienia informacji: 24.01.2005
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.10.2015 13:13 Aktualizacja treści Dariusz Witt
16.07.2012 12:34 Aktualizacja treści Dariusz Witt
27.06.2012 13:26 Aktualizacja treści Dariusz Witt
27.06.2012 11:06 Aktualizacja treści Dariusz Witt
04.08.2010 08:51 Aktualizacja treści Magda _Przybysz
16.06.2010 21:14 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska