Utrzymanie drzewostanu miejskiego na terenach gminnych

miejsce załatwienia sprawyZarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
309
Tel. 58-76-12-024
fax 58 662 28 41
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
w godzinach:  7:30-15:30 sekretariat 7:30-16:00


Adres do korespondencji
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia 
wymagane dokumenty- opis sytuacyjny (ew. szkic lub mapka z lokalizacją) 
sposób załatwienia sprawy- zwrotna informacja o podjętych działaniach i czynnościach 
opłaty- brak
czas załatwienia sprawy- bez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z KPA)
inne informacje- zgłoszenia mieszkańców dotyczące konieczności przycięcia drzew rosnących na terenach gminnych w zakresie usunięcia kolizji z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi albo usunięcia drzew i wiatrołomów

Wsprawach pilnych dotyczących przewrócenie drzewa rosnącego na terenach gminnych zgłoszenia poza godzinami pracy ZDiZ można kierować do firmy "GREEN NORD Krzysztof Podmokły" prowadzącego pogotowie wiatrołomowe
tel: 601 643 962 
tryb odwoławczy- brak 
podstawa prawna- Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz.U.2013.594 (tekst jednolity)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody Dz.U.2013.627 (tekst jednolity)
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece na zabytkami Dz.U.2014.1446 (tekst jednolity) 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maciej Karmoliński
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Witt
Data wytworzenia informacji: 16.06.2010
Data udostępnienia informacji: 20.01.2005
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.10.2015 13:03 Aktualizacja treści Dariusz Witt
23.01.2015 09:39 Aktualizacja treści Dariusz Witt
04.11.2014 07:41 Aktualizacja treści Dariusz Witt
04.11.2014 07:41 Aktualizacja treści Dariusz Witt
04.11.2014 07:41 Aktualizacja treści Dariusz Witt
14.04.2014 13:48 Aktualizacja treści Dariusz Witt
11.04.2012 10:42 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
14.07.2011 10:19 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
04.08.2010 09:06 Aktualizacja treści Magda _Przybysz
16.06.2010 14:13 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska