Oczyszczanie miasta

miejsce załatwienia sprawyZarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój 423
Tel. 58-76-12-071
        58-76-12-072
        58-76-12-083
fax 58 662 28 41
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
w godzinach:  7:30-15:30, sekretariat 7:30-16:00


Adres do korespondencji
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia 
wymagane dokumenty- opis sytuacyjny  
sposób załatwienia sprawy- zwrotna informacja o podjętych działaniach i czynnościach 
opłaty- brak
czas załatwienia sprawy- bez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z KPA)
inne informacje- zgłoszenia mieszkańców dotyczące utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych (jezdni, chodników, dróg rowerowych, schodów i kładek, tuneli itd), skwerów oraz innych terenów gminnych, w tym eksploatacja koszy ulicznych (nie dotyczy zgłoszeń w zakresie utrzymania zimowego)
- zgłoszenia mieszkańców w sprawach pilnych, wymagających niezwłocznej interwencji, poza godzinami urzędowania ZDiZ , należy kierować do dyżurnego Straży Miejskiej w CPR (tel. bezpłatny 986) 
tryb odwoławczy- brak 
podstawa prawna- Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz.U.2013.594 (tekst jednolity)
- Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U.2013.1399 (tekst jednolity), z późn. zmianami
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Dz.U.2015.460 (tekst jednolity) 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maciej Karmoliński
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Witt
Data wytworzenia informacji: 26.02.2010
Data udostępnienia informacji: 19.01.2005
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.10.2015 12:59 Aktualizacja treści Dariusz Witt
28.01.2015 07:54 Aktualizacja treści Dariusz Witt
27.01.2015 07:40 Aktualizacja treści Dariusz Witt
27.06.2012 13:27 Aktualizacja treści Dariusz Witt
16.08.2010 09:52 Aktualizacja treści Magda _Przybysz
16.08.2010 09:51 Aktualizacja treści Magda _Przybysz
16.08.2010 09:50 Aktualizacja treści Magda _Przybysz