Zawiadomienie o znalezieniu dowodu osobistego

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców - stanowiska 12-17
Tel. 58-66-88-714
        58-66-88-715
        58-66-88-716
        58-66-88-717
        58-66-88-718
fax 58 66-88-924
e-mail: ref.dowodow@gdynia.pl
w godzinach:  7.00 - 18.00 od poniedziałku do piątku
sobota od 8.00 do 14.00
 
wymagane dokumenty-wypełnione zawiadomienie o znalezieniu dowodu osobistego - można pobrać, na każdym stanowisku w Referacie Dowodów Osobistych lub na stronie internetowej Urzędu: www.gdynia.pl

-znaleziony dowód osobisty
 
sposób załatwienia sprawyObsługa interesantów odbywa się według kolejności pobranych numerów z dyspensera do stanowisk dowodów osobistych (nr 12-17) 
opłatyNie podlega
czas załatwienia sprawyW dniu zgłoszenia
inne informacjeOsoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej.
Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał w celu unieważnienia.

Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, może bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić w/w organy o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.
 
tryb odwoławczyNie występuje 
podstawa prawna-ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych ( Dz. U. z 2016 poz.391 )
-rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz. U. z 2015., poz. 212)
 
drukizawiadomienie o znalezieniu dowodu osobistego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Peplińska
Wprowadził informację: apeplinska
Ostatnio zmodyfikował: Alicja Peplińska
Data wytworzenia informacji: 03.03.2006
Data udostępnienia informacji: 02.03.2015
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.10.2016 11:38 Zmiana podstawy prawnej Alicja Peplińska
03.03.2015 10:05 Korekta Alicja Peplińska
02.03.2015 12:27 Korekta Alicja Peplińska
02.03.2015 12:11 Aktualizacja treści Alicja Peplińska
10.10.2014 14:58 Korekta Alicja Peplińska
30.11.2012 13:23 Sprawdzenie aktualności kart Alicja Peplińska