Wydawanie zaświadczeń

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców - stanowiska 12
Tel. 58-66-88-704
        58-66-88-714
fax 58 668-89-24
e-mail: ref.dowodow@gdynia.pl
w godzinach:  7:00 - 18:00 od poniedziałku do piątku od 7:00 do 18:00
sobota od 8:00 do 14:00
 
wymagane dokumenty- Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia dostępny w Punkcie Informacyjnym, Referacie lub poniżej w pozycji "druki"

- Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość (do wglądu)
- dowód uiszczenia opłaty 
sposób załatwienia sprawyZaświadczenie można odebrać osobiście na stanowisku 12 lub może być doręczone za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy) 
opłaty- Opłata skarbowa 17 zł od zaświadczenia
- Opłata skarbowa 5 zł (od każdej pełnej lub zaczętej stronicy) za poświadczenie zgodności kserokopii z akt dowodów osobistych

Opłaty skarbowe płatne w kasach Urzędu lub przelewem na następujący rachunek Urzędu Miasta Gdyni: PKO Bank Polski S.A. w Gdyni Nr : 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 z dopiskiem: opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych.

Fakt nie wydania przez organ administracji publicznej zaśwadczenia, od którego uiszczono opłatę skarbową, stanowi podstawę żądania jej zwrotu. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej, jej zwrot następował będzie na wniosek zainteresowanego
czas załatwienia sprawydo 7 dni od daty złożenia wniosku
tryb odwoławczyZażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie 
podstawa prawna- art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 j.t.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 poz. 1827 j.t.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330)
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r poz. 2135 j.t.)
 
drukiWniosek o wydanie zaświadczenia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Peplińska
Wprowadził informację: apeplinska
Ostatnio zmodyfikował: Alicja Peplińska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 03.03.2006
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.11.2016 10:08 Zmiana podstawy prawnej Alicja Peplińska
16.02.2016 15:09 Zmiana podstawy prawnej Alicja Peplińska
02.02.2016 10:07 Zmiana podstawy prawnej Alicja Peplińska
02.10.2015 10:19 Aktualizacja treści Alicja Peplińska
31.03.2015 16:21 Zmiana podstawy prawnej Alicja Peplińska
19.11.2014 10:09 Aktualizacja treści Alicja Peplińska
10.10.2014 14:54 Korekta Alicja Peplińska
02.10.2013 11:51 Korekta Alicja Peplińska
04.09.2013 11:45 Korekta Alicja Peplińska
04.09.2013 11:45 Korekta Alicja Peplińska
06.02.2013 13:57 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
30.11.2012 13:28 Sprawdzanie aktualności karty Alicja Peplińska
30.11.2012 13:28 Sprawdzanie aktualności karty Alicja Peplińska