Dodatek Mieszkaniowy

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Społecznych
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
II piętro, pokój 223 - przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki
Tel. 58-66-88-557
        58-66-88-564
        58-66-88-567
fax 58 66-88-595
e-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl
w godzinach:  8:30 do 15:30


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
- tytuł prawny /decyzja o przydziale, umowa, wyciąg z KW/
- zaświadczenie o dochodach za wymagany okres wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego
- orzeczenie o niepełnosprawności (z Powiatowego Zespołu d/s orzekania o niepełnosprawności adres: Gdynia, ul. Armii Krajowej)
- aneks do czynszu obowiązującego w miesiącu składania wniosku

W przypadku domów jednorodzinnych:
- zezwolenie nie budowę z potwierdzeniem wyposażenia
technicznego i metrażu /zaświadczenie z Wydziału
Architektoniczno-Budowlanego Urzędu Miasta/
- rachunek za wywóz nieczystości płynnych i stałych
- rachunki za co, wodę, usługi kominiarskie, antenę.
- deklaracja o wysokości dochodów do dodatku mieszkaniowego
W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do dodatku mieszkaniowego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu. 
sposób załatwienia sprawy- wniosek o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego się w Urzędzie Miasta Gdyni ul. 10-go Lutego 24, pokój nr 223 na II piętrze, w poniedziałki i czwartki od godz. 8:30 do 15:30,
- na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do dodatku i wydaje decyzję, 
opłatybrak
czas załatwienia sprawyZgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, 30 dni, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 60 dni w sprawach szczególnie skomplikowanych.
inne informacjeWarunkiem uzyskania dodatku mieszkaniowego jest posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu oraz zachowaną normę powierzchni użytkowej lokalu w zależności od ilości zamieszkujących osób:
1 osoba - 35m2
2 osoby - 40m2
3 osoby - 45m2
4 osoby - 55m2
5 osób - 65m2
6 osób - 70m2
7 osób - 75m2
Jeżeli w lokalu zamieszkuje większa liczba osób , dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwana w oddzielnym pokoju.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
Kolejnym warunkiem uzyskania dodatku mieszkaniowego jest norma dochodu, która w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 175% najniższej emerytury tj. kwoty 1750,00zł brutto, a w gospodarstwie wieloosobowym 125% tj. kwoty 1250,00zł brutto.
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego musi być potwierdzony przez zarządcę budynku. Deklarację o dochodach wnioskodawca wypełnia na podstawie wydanych przez zakład pracy zaświadczeń o wysokości dochodów brutto za ostanie trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku. Jeżeli źródłem dochodu jest emerytura lub renta dokumentem potwierdzającym będzie ostania decyzja lub trzy ostatnie odcinki.
Wyżej wymienione dokumenty należy przedłożyć w chwili składania wniosku. 
tryb odwoławczyWnioskodawcy przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie. 
podstawa prawnaUstawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.) 
drukiWniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Zaświadczenie o dochodach

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Steppa
Wprowadził informację: kmilewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wójciak
Data wytworzenia informacji: 08.03.2006
Data udostępnienia informacji: 08.03.2006
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.03.2017 09:00 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
01.03.2016 09:24 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
10.03.2015 12:15 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
03.03.2014 11:12 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
03.06.2013 15:08 Korekta Piotr Wójciak
03.06.2013 15:07 Korekta Piotr Wójciak
05.03.2013 12:37 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
15.11.2012 11:01 Korekta Piotr Wójciak
04.09.2012 10:32 Korekta Piotr Wójciak
09.08.2012 22:41 Korekta Piotr Wójciak
03.08.2012 14:24 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
28.02.2012 15:49 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
13.04.2011 12:05 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
01.03.2011 11:09 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
13.10.2010 12:27 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski