Dodatek energetyczny

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Społecznych
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
II piętro, pokój 223 - przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki
Tel. 58-66-88-557
        58-66-88-564
        58-66-88-567
fax 58 66-88-595
e-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl
w godzinach:  8:30 do 15:30


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty- wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
- kserokopia umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawartej z przedsiębiorcą energetycznym ( oryginał do wglądu) 
sposób załatwienia sprawy- wniosek o ustalenie prawa do dodatku energetycznego składa się w Urzędzie Miasta Gdyni ul. 10-go Lutego 24, pokój nr 223 na II piętrze, w poniedziałki i czwartki od godz. 8:30 do 15:30,
- na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do dodatku i wydaje decyzję 
opłatyOpłata skarbowa – brak na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.02.2014r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej ( DZ. U. z 2014r. poz. 224)
czas załatwienia sprawyZgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, 30 dni, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 60 dni w sprawach szczególnie skomplikowanych.
inne informacjeKryteria do otrzymania dodatku energetycznego:
- pobieranie dodatku mieszkaniowego,
- umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą energetycznym,
- zamieszkiwanie w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Wypłata dodatku energetycznego w zależności od wyboru dokonanego we wniosku, będzie realizowana w następujący sposób:
- przelew na rachunek bankowy wnioskodawcy (należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający nr rachunku bankowego)
- przelew na indywidualny rachunek bankowy u przedsiębiorcy energetycznego (należy przedłożyć do wglądu fakturę z przedsiębiorstwa energetycznego) 
tryb odwoławczyWnioskodawcy przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie. 
podstawa prawnaUstawa z dnia 26.07.2013r o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2013r. poz. 984) 
drukiWniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Steppa
Wprowadził informację: Piotr Wójciak
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wójciak
Data wytworzenia informacji: 01.01.2014
Data udostępnienia informacji: 25.02.2014
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.02.2014 14:15 Korekta Piotr Wójciak
25.02.2014 14:07 Dodanie informacji Piotr Wójciak