Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości on-line

Dane zgromadzone w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości prowadzonym dla M. Gdyni na podstawie umów zawartych w formie aktu notarialnego podpisanych po 01.01.2009 udostępniane są drogą elektroniczną.

Dane zgromadzone w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości na podstawie umów podpisanych przed 01.01.2016r. udostępniane są poprzez portal e-RCIWN na dotychczasowych zasadach – tzn. po złożeniu wniosku i podpisaniu umowy na udostępnianie danych.
wniosek o udostępnienie danych on-line – dane RCIWN zawarte przed 2016.01.01
oświadczenie pracodawcy
Wniosek o udostępnianie danych oraz kopię nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości należy przesłać na adres mail:  wydz.geodezji.rciwn@gdynia.pl.

Tworzony Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości na podstawie umów podpisanych po 01.01.2016r. udostępniany jest poprzez serwis WebEwid – Portal Rzeczoznawcy – po złożeniu „Wniosku o założenie konta w serwisie Web-Ewid”.
wniosek o założenie konta w Web-EWID – dane RCIWN zawarte po 01.01.2016
oświadczenie pracodawcy
Wniosek o założenie konta w serwisie Web-Ewid  oraz kopię nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości należy dostarczyć:
-osobiście (Kancelaria Ogólna - hol główny w godz. 7:00 - 17:00 od poniedziałku do piątku)
-lub wysłać pocztą (adres jak we wniosku)
-lub wysłać na adres epocztą e-mail  WARUNEK: wniosek powinien być opatrzony podpisem elektronicznym
-lub wysłać poprzez profil zaufany EPUAP

Do czasu wykonania konwersji bazy danych utworzonej w poprzednim oprogramowaniu do systemu zintegrowanego Ewid 2007 będą obowiązywały dwa portale do przeglądania i pobierania danych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Ryński
Wprowadził informację: Renata Plichta
Ostatnio zmodyfikował: Agata Potyrała
Data wytworzenia informacji: 08.12.2011
Data udostępnienia informacji: 08.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 07.09.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.09.2016 12:30 Aktualizacja treści Agata Potyrała
06.10.2015 13:40 Aktualizacja treści Agata Potyrała
10.02.2015 14:41 Zmiana załącznika Agata Potyrała
13.01.2015 09:10 Zmiana załącznika Aleksandra _Stecko
15.12.2014 13:23 Aktualizacja treści Michał Kowalski
23.10.2014 09:28 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
21.07.2014 13:20 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
15.07.2014 15:05 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
19.08.2013 15:15 Aktualizacja treści Renata Plichta
19.08.2013 10:58 Zmiana załącznika Renata Plichta
08.12.2011 10:27 Korekta Renata Plichta
08.12.2011 09:53 Dodanie informacji Renata Plichta