Mieszkańcy - demografia


 
 Wyszczególnienie
2010 
 2011
2012
2013 2014 2015 2016 30 VI 2017
 Ludność ogółem
249 461 
  248 939
 248 726
  248 042
 247 820
 247 478
246 991
246 643
 mężczyźni
 118 693   118 335  118 111  117 642
117 330
 117 125 116 742 116 517
 kobiety
 130 768   130 604  130 615  130 400 130 490  130 353 130 249 130 126
 Współczynnik feminizacji        110
110
 111
 111
111
 111 112 112
 Gęstość zaludnienia
 1 846
 1 842
 1 841
 1 835
1 834
 1 831 1 828 1 825
 Małżeństwa   1 509
 1 250
 1 122
 1 033
1 202
 1 294 1 344 479
 na 1 000 ludności
      6,10
 5,10
 4,51
 4,20
4,85
 5,22 5,43 3,88
 Urodzenia żywe     2 388
 2 238
 2 263
 2 150
2 233
 2 300 2 318 1 146
 na 1 000 ludności
      9,65
 9,10
 9,10
 8,70
9,01
 9,29 9,37 9,29
 Zgony     2 301
 2 416
 2 438
 2 438
2 478
 2 519 2 583 1 443
 na 1 000 ludności
      9,30
 9,80
 9,80
 9,80
10,00
 10,17 10,44 11,69
 w tym niemowląt         14
 10
 4
 9
6
 3 5 4
 na 1 000 urodzeń żywych
      5,86
 4,50
1,77
 4,20
2,69
 1,3 2,16 3,49
 Przyrost naturalny
 87
 -178
 -175
 -288
-245
 -219 -265 -297
 na 1 000 ludności
      0,35
 -0,70
 -0,70
 -1,20
 -0,99
 -0,88 -1,07 -2,41
 Saldo migracji ogółem      -622
 -344
 -340
 -515
 -52
 -23 -40 -51
 zagranicznej        54
 79
 49
 -92
-104
 bd 30 +8
 wewnętrznej     -676
 -423
 -389
 -423
52
 81 -70 -59

Opracowanie: Wydział Strategii UM Gdyni
dane GUS

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gruszka
Wprowadził informację: Iwona Milewska
Ostatnio zmodyfikował: Alicja Leibner-Mikolcz
Data wytworzenia informacji: 31.12.2009
Data udostępnienia informacji: 27.01.2006
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.01.2018 15:43 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
17.01.2018 14:53 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
17.01.2018 14:48 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
17.01.2018 10:56 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
29.12.2016 14:27 Aktualizacja treści Iwona Milewska
29.12.2016 11:45 Aktualizacja treści Iwona Milewska
22.12.2016 13:28 Aktualizacja treści Iwona Milewska
21.08.2015 10:13 Aktualizacja treści Iwona Milewska
19.08.2015 10:07 Aktualizacja treści Iwona Milewska
18.08.2015 15:25 Korekta Iwona Milewska
18.08.2015 15:24 Korekta Iwona Milewska
14.07.2015 15:26 Korekta Iwona Milewska
02.07.2015 11:20 Aktualizacja treści Iwona Milewska
02.07.2015 11:08 Aktualizacja treści Iwona Milewska
26.06.2015 12:00 Aktualizacja treści Iwona Milewska
19.12.2013 12:54 Dodanie informacji Iwona Milewska
20.08.2013 11:46 Aktualizacja treści Iwona Milewska
20.08.2013 11:33 Aktualizacja treści Iwona Milewska
21.12.2012 13:56 Aktualizacja treści Iwona Milewska
21.12.2012 13:36 Aktualizacja treści Iwona Milewska
21.12.2012 13:33 Aktualizacja treści Iwona Milewska
28.12.2011 09:51 Aktualizacja treści Iwona Milewska
23.12.2011 11:10 Aktualizacja treści Iwona Milewska
15.11.2011 14:46 Aktualizacja treści Iwona Milewska
22.10.2010 14:04 Dodanie informacji Iwona Milewska