Obwieszczenie o wydaniu postanowienia - ul. Chylońska 135

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Chylońskiej 135 w Gdyni

 
 
PNL.6826.4.2017.AK2                                                                                 Gdynia, 7 grudnia 2017 r.

 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowieniaPrezydent Miasta Gdyni zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 grudnia 2017r., zawiesił z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 135, oznaczonej jako działki nr 1927, 1929, 1930, 1932 o łącznej powierzchni 807m2, obręb 0010 Chylonia, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00021452/4 do czasu przedłożenia dokumentów poświadczających prawo do spadku po dotychczasowym właścicielu lokalu nr 19 oraz po dotychczasowych właścicielach lokalu nr 59.

Strony mogą zapoznać się z wydanym postanowieniem codziennie w godzinach 8:00 – 15:00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referacie Gospodarki Lokalami, pokój nr 431 w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 431 w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu (http://gdynia.pl/bip/zawiadomienia-o-przeksztalceniu-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci,7259).
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego obwieszczenie.
 
Zgodnie z art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek strony, organ który wydał postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Ryński
Wprowadził informację: Paulina Grześ
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 07.12.2017
Data udostępnienia informacji: 07.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.12.2017 15:36 Korekta Michał Kowalski
07.12.2017 14:28 Aktualizacja treści Paulina Grześ
07.12.2017 14:27 Aktualizacja treści Paulina Grześ
07.12.2017 14:27 Aktualizacja treści Paulina Grześ
07.12.2017 14:06 Aktualizacja treści Paulina Grześ