Spłata hipotek budynków prywatno - czynszowych

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Budynków
Referat Remontów i Eksploatacji
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
II piętro, pokój 210
Tel. 58-66-82-307
fax 58-668-23-02
e-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
w godzinach:  od 8.00 do 16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumentyAktualny odpis z księgi wieczystej 
sposób załatwienia sprawyZłożenie przez właściciela budynku aktualnego odpisu z księgi wieczystej, naliczanie przez pracownika Wydziału obciążenia wykazanego w dz. IV Księgi Wieczystej wraz z odsetkami, wystąpienie do kasy Urzędu Miasta celem przyjęcia wpłaty od właściciela. Po okazaniu dowodu wpłaty przygotowywane jest oświadczenie Prezydenta Miasta o zaspokojeniu wierzytelności hipotecznej. Właściciel występuje do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gdyni o wykreślenie wpisu hipoteki w określonej kwocie na podstawie oświadczenia Prezydenta Miasta. 
opłatynie podlega opłacie skarbowej
czas załatwienia sprawy7 dni od dnia zgłoszenia
inne informacjeStanowisko do spraw wspólnot mieszkaniowych i ABK 
tryb odwoławczynie istnieje -jest to czynność dobrowolna 
podstawa prawnaUstawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 2013.707 j.t. z póżn. zm.) 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację:
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Labuda-Papierowska
Data wytworzenia informacji: 19.10.2010
Data udostępnienia informacji: 19.10.2010
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.07.2016 14:36 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
11.02.2016 12:44 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
07.01.2016 11:23 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
28.08.2015 08:55 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
04.03.2015 13:17 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
02.01.2015 13:09 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
15.09.2014 14:49 Kontrola akt. treści Agnieszka Labuda-Papierowska
06.03.2014 08:55 Aktualizacja treści Grzegorz Baranowski
23.10.2013 08:21 Aktualizacja treści Grzegorz Baranowski
15.10.2013 12:25 Korekta Grzegorz Baranowski
15.10.2013 12:22 Aktualizacja treści Grzegorz Baranowski
29.05.2013 14:45 Dodanie informacji Gabriela Grabda
16.11.2012 11:44 kontrola aktualności Agnieszka Labuda-Papierowska
09.10.2012 10:31 monitoring Agnieszka Labuda-Papierowska
15.06.2012 10:43 kontrola aktualności Agnieszka Labuda-Papierowska
15.06.2012 10:43 kontrola aktualności Agnieszka Labuda-Papierowska
30.03.2012 11:12 kontrola aktualności Agnieszka Labuda-Papierowska
16.05.2011 11:53 Dodanie informacji Gabriela Grabda
16.05.2011 11:51 Dodanie informacji Gabriela Grabda
16.05.2011 11:42 Dodanie informacji Gabriela Grabda
19.10.2010 09:55 Aktualizacja treści Gabriela Grabda