Remonty budynków mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych, w których zamieszkują najemcy z decyzjami administracyjnymi.

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Budynków
Referat Remontów i Eksploatacji
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
II piętro, pokój 210
Tel. 58-66-82-307
fax 058-668-23-02
e-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
w godzinach:  od 8.00 do 16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumentywniosek

zaświadczenie z Wydziału Dochodów Urzędu Miasta
Gdyni o niezaleganiu z płatnościami wobec Gminy

aktualny odpis z księgi wieczystej

kosztorys inwestorski
 
sposób załatwienia sprawyPo złożeniu wniosku komisja we współpracy z właścicielami nieruchomości kwalifikuje budynek do remontu. Zgodnie z przyjętymi zasadami finansowane są remonty tych elementów budynku, które mają wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. Właściciel zobowiązany jest we własnym zakresie przygotować odpowiednią dokumentację, uzyskać wszystkie konieczne pozwolenia i uzgodnienia. Wybór wykonawcy robót, nadzór i rozliczenia leżą po stronie Gminy. 
opłatynie podlega opłacie skarbowej
czas załatwienia sprawy28 dni od złożenia wniosku
inne informacjeStanowisko do spraw wspólnot mieszkaniowych i ABK.
- Finansowanie przez Gminę Miasta Gdyni remontów dotyczy wyłącznie budynków, w których nie ma lokali użytkowych i w których co najmniej 50% powierzchni mieszkań zajmowanych jest przez najemców z decyzjami administracyjnymi. Gmina finansuje remonty do 50% wartości brutto planowanego zadania, lecz nie więcej niż 25.000,00 złotych brutto. Pozostałe 50% określonej kwoty brutto remontu lub pozostałą część kwoty powyżej 25.000,00 złotych brutto pokrywa właściciel budynku. 
tryb odwoławczybrak - procedura zgodna z niżej podaną Uchwałą Rady Miasta oraz Zarządzeniem Prezydenta  
podstawa prawna- Uchwała Rady Miasta Gdyni Nr XX/423/2004 z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie remontów budynków mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych.
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni Nr 7727/04/IV/M z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie zasad i trybu wykonywania remontów budynków stanowiących własność osób fizycznych. 
drukiWniosek na remont budynku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Agnieszka Koc
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Labuda-Papierowska
Data wytworzenia informacji: 19.10.2010
Data udostępnienia informacji: 19.10.2010
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.07.2016 14:37 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
07.01.2016 11:23 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
28.08.2015 08:58 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
04.03.2015 13:17 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
02.01.2015 13:09 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
15.09.2014 14:49 Kontrola akt. treści Agnieszka Labuda-Papierowska
15.09.2014 14:49 Kontrola akt. treści Agnieszka Labuda-Papierowska
06.03.2014 08:56 Aktualizacja treści Grzegorz Baranowski
23.10.2013 08:20 Aktualizacja treści Grzegorz Baranowski
29.05.2013 14:45 Dodanie informacji Gabriela Grabda
29.05.2013 14:45 Dodanie informacji Gabriela Grabda
16.11.2012 11:44 kontrola aktualności Agnieszka Labuda-Papierowska
16.11.2012 11:40 zmiana załącznika z pdf na doc Agnieszka Labuda-Papierowska
09.10.2012 10:31 monitoring Agnieszka Labuda-Papierowska
15.06.2012 10:43 kontrola aktualności Agnieszka Labuda-Papierowska
30.03.2012 11:12 kontrola aktualności Agnieszka Labuda-Papierowska
16.05.2011 11:48 Dodanie informacji Gabriela Grabda
16.05.2011 11:45 Dodanie informacji Gabriela Grabda
19.10.2010 09:54 Aktualizacja treści Gabriela Grabda