Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Architektoniczno - Budowlany
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Pierwszy Referat Architektury

Pokój: 321, III piętro, tel. (58) 66 88 408 (58) 66 82 407, (58) 66 82 405
Dzielnice: Grabówek, Leszczynki, Pustki Cisowskie-Demptowo, Chylonia (po stronie południowej torów kolejowych), Cisowa (po stronie południowej torów kolejowych)
Pokój: 320, III piętro, tel. (58) 66 88 405, (58) 66 88 406,(58) 66 88 403
Dzielnice: Chylonia (po stronie północnej torów kolejowych), Cisowa (po stronie północnej torów kolejowych), Port, Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły

Drugi Referat Architektury

Pokój: 418, IV piętro, tel. (58) 66 88 421, (58) 66 88 407, (58) 66 82 406, (58) 66 82 404
Pokój: 423, IV piętro, tel. (58) 66 88 424, (58) 66 88 410, (58) 66 88 414
Dzielnice: Wzgórze Św. Maksymiliana,Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja i Chwarzno-Wiczlino, Śródmieście, Kamienna Góra, Działki Leśne,

Trzeci Referat Architektury

Pokój: 324, III piętro, tel. (58) 66 88 422, (58) 66 88 427, (58) 66 88 431, (58) 66 88 433
Pokój: 322, piętro III, tel. (58) 66 88 415, (58) 66 88 432, (58) 66 82 408
Dzielnice: Orłowo,Redłowo, Mały i Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa

Tel. 58-66-88-400
fax 058 668 84 02
e-mail: wydz.arch.bud.@gdynia.pl
w godzinach:  poniedziałki 13.00 - 16.00, środy 8.00 - 11.00
 
wymagane dokumenty Zgłoszenie (druki zgłoszeń wyłożone przed pokojem 332)
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
* W zależności od potrzeb:- szkice lub rysunki (w zakresie dostosowanym do skali zamierzenia) oraz pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,- projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane,
* Decyzję o warunkach zabudowy (w przypadku braku planu miejscowego – gdy zamierzenie powoduje zmianę sposobu zagospodarowania terenu lub zmianę sposobu użytkowania),
** Pozwolenie konserwatora zabytków (w przypadku robót prowadzonych przy obiekcie lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków),
*** W przypadku wystąpienia przez pełnomocnika (art.32 i 33 kpa) należy dodatkowo dołączyć do wniosku pełnomocnictwo strony (wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł).
Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników w wyżej wymienionych sprawach należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze, dołączając należną opłatę skarbową 
sposób załatwienia sprawyZłożenie zgłoszenia –30 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. 
opłaty9a. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250), od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu - 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej
- nie więcej niż 539 zł


9b. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy sieci, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:
1) o długości powyżej 1 kilometra - 2143 zł
2) o długości do 1 kilometra - 105 zł
- od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu


9c. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu -
50% stawki określonej w ust. 9a

czas załatwienia sprawyzgodnie z ustawą Prawo budowlane
tryb odwoławczyOrgan odwoławczy: *w przypadku sprzeciwu organu I instancji Wojewoda Pomorski za pośrednictwem Wydziału  
podstawa prawnaart.30, w związku z art.81 ust.1 pkt 2 i art.82 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.1409 z późn. zm.),art. 38 ust. 1 i 2, art.92 ust.1 i 2 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1445) i art.104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 267 z póź. zm.) 
drukiZgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania

oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

informacje uzupełniające do zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: drepinski
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Repiński
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 29.12.2004
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.01.2017 15:54 Korekta Dariusz Repiński
05.01.2017 15:53 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
05.01.2017 15:52 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
05.01.2017 15:50 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
05.01.2017 15:48 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
16.12.2016 15:28 Dodanie informacji Dariusz Repiński
16.12.2016 15:27 Dodanie informacji Dariusz Repiński
16.12.2016 15:26 Dodanie informacji Dariusz Repiński
14.12.2016 12:02 Dodanie informacji Dariusz Repiński
14.12.2016 11:46 Dodanie informacji Dariusz Repiński
22.10.2015 15:00 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
22.10.2015 14:59 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
22.10.2015 14:57 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
22.10.2015 14:48 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
22.10.2015 14:42 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
16.10.2015 12:23 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
24.09.2015 14:30 Dodanie informacji Dariusz Repiński
21.08.2015 11:44 Zmiana załącznika Dariusz Repiński
21.08.2015 11:39 Zmiana załącznika Dariusz Repiński
21.08.2015 11:37 Zmiana załącznika Dariusz Repiński
21.08.2015 11:36 Zmiana załącznika Dariusz Repiński
21.08.2015 11:31 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.08.2015 11:12 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.08.2015 11:08 Dodanie informacji Dariusz Repiński
21.08.2015 10:59 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
04.03.2014 14:08 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
04.03.2014 14:07 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
04.03.2014 14:06 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
04.03.2014 14:05 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
03.06.2013 10:26 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
22.03.2013 14:51 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
27.02.2013 12:38 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
27.02.2013 12:37 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
27.02.2013 12:36 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
27.02.2013 12:34 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
07.02.2013 11:40 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
07.02.2013 11:39 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
07.02.2013 11:37 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
07.02.2013 11:35 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
07.02.2013 11:32 Dodanie informacji Dariusz Repiński
07.02.2013 11:31 Dodanie informacji Dariusz Repiński
07.02.2013 11:30 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
07.02.2013 11:28 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
31.01.2013 12:20 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
31.01.2013 12:07 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.11.2012 10:50 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.11.2012 10:44 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
18.09.2012 09:01 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
18.09.2012 08:48 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
08.03.2012 13:02 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
06.03.2012 09:07 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
03.02.2012 13:44 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
03.02.2012 13:38 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
03.02.2012 13:34 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
03.02.2012 13:32 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
20.01.2012 12:21 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
19.01.2012 13:24 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
19.01.2012 13:23 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
19.01.2012 13:20 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
19.01.2012 13:18 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
18.01.2012 14:57 Aktualizacja treści Michał Kowalski
18.01.2012 14:32 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
18.01.2012 14:30 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
18.01.2012 14:27 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
18.01.2012 14:26 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
18.01.2012 14:25 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
18.01.2012 14:01 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.11.2011 09:22 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.11.2011 09:00 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.05.2010 10:37 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.05.2010 10:35 Aktualizacja treści Dariusz Repiński