Zaświadczenie o samodzielności lokali

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Architektoniczno - Budowlany
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Pierwszy Referat Architektury

Pokój: 321, III piętro, tel. (58) 66 88 408 (58) 66 82 407, (58) 66 82 405
Dzielnice: Grabówek, Leszczynki, Pustki Cisowskie-Demptowo, Chylonia (po stronie południowej torów kolejowych), Cisowa (po stronie południowej torów kolejowych)
Pokój: 320, III piętro, tel. (58) 66 88 405, (58) 66 88 406,(58) 66 88 403
Dzielnice: Chylonia (po stronie północnej torów kolejowych), Cisowa (po stronie północnej torów kolejowych), Port, Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły

Drugi Referat Architektury

Pokój: 418, IV piętro, tel. (58) 66 88 421, (58) 66 88 407, (58) 66 82 406, (58) 66 82 404
Pokój: 423, IV piętro, tel. (58) 66 88 424, (58) 66 88 410, (58) 66 88 414
Dzielnice: Wzgórze Św. Maksymiliana,Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja i Chwarzno-Wiczlino, Śródmieście, Kamienna Góra, Działki Leśne,

Trzeci Referat Architektury

Pokój: 324, III piętro, tel. (58) 66 88 422, (58) 66 88 427, (58) 66 88 431, (58) 66 88 433
Pokój: 322, piętro III, tel. (58) 66 88 415, (58) 66 88 432,(58) 66 88 408
Dzielnice: Orłowo,Redłowo, Mały i Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa

Tel. 58-66-88-400
fax 058 66 88 402
e-mail: wydz.arch.bud.@gdynia.pl
w godzinach:  poniedziałki 13.00-16.00 środy 8.00-11.00
 
wymagane dokumentyWniosek o wydanie zaświadczenia (druki wniosków przed pokojem 332),
2 egz. aktualnej inwentaryzacji lokalu wykonanej przez osobę uprawnioną
*W przypadku wystąpienia przez pełnomocnika (art.32 i 33 kpa) należy dodatkowo dołączyć do wniosku pełnomocnictwo strony (wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł).
Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników w wyżej wymienionej sprawie należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze. 
sposób załatwienia sprawyprzyjęcie wniosku (ewentualne uzupełnienie po otrzymaniu wezwania organu), wydanie zaświadczenia 
opłaty17 zł od zaświadczenia podstawa prawna:
- ustawa z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2015, poz. 783 z póź. zm.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dn.28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. 2007, nr 187, poz.1330)
Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
Dowód wpłaty albo uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub na rachunek PKO Bank Polski S.A. nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
W przypadku dokonywania przelewu przy tytule wpłaty należy podać:
- informację, ze jest to opłata skarbowa,
- sprawę, w której wnoszona jest opłata.

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach dot. lokali mieszkalnych
Zwalnia się od opłaty skarbowej następujące podmioty:
- jednostki budżetowe
- jednostki samorządu terytorialnego
- organizacje pożytku publicznego ( wyłączenie w sprawach dot. nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie )
- osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa
czas załatwienia sprawyzgodnie z art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego
tryb odwoławczyOrgan odwoławczy *W przypadku odmowy wydania zaświadczenia przez organ I instancji – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku za pośrednictwem Wydziału 
podstawa prawnaart. 2 ust. 2 i 3 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz.U. z 2000 r. nr 80 poz. 903 z póź.zm.) i art. 92 ustawy 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1445) i art. 217 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 267 z póź. zm.) 
druki

wniosek o zaświadczenie o samodzielności lokali

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Małgorzata Aleksiak
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Repiński
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 08.06.2006
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.01.2017 15:58 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
22.10.2015 14:33 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
16.10.2015 12:50 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
19.11.2014 10:23 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
12.11.2014 11:55 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
12.11.2014 11:23 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
03.06.2013 10:11 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
22.03.2013 14:54 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
27.02.2013 12:33 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
07.02.2013 12:01 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
31.01.2013 12:21 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
31.01.2013 12:09 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
31.01.2013 11:59 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.11.2012 10:45 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.11.2012 10:45 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
18.09.2012 09:16 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
18.09.2012 09:09 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
18.09.2012 08:53 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
14.03.2012 09:38 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
13.03.2012 09:08 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
08.03.2012 13:11 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
06.03.2012 09:44 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
06.03.2012 09:42 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
19.01.2012 13:27 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.11.2011 09:24 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.11.2011 09:11 Aktualizacja treści Dariusz Repiński