wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Architektoniczno - Budowlany
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Pierwszy Referat Architektury

Pokój: 321, III piętro, tel. (58) 66 88 408 (58) 66 82 407, (58) 66 82 405
Dzielnice: Grabówek, Leszczynki, Pustki Cisowskie-Demptowo, Chylonia (po stronie południowej torów kolejowych), Cisowa (po stronie południowej torów kolejowych)
Pokój: 320, III piętro, tel. (58) 66 88 405, (58) 66 88 406,(58) 66 88 403
Dzielnice: Chylonia (po stronie północnej torów kolejowych), Cisowa (po stronie północnej torów kolejowych), Port, Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły

Drugi Referat Architektury

Pokój: 418, IV piętro, tel. (58) 66 88 421, (58) 66 88 407, (58) 66 82 406, (58) 66 82 404
Pokój: 423, IV piętro, tel. (58) 66 88 424, (58) 66 88 410, (58) 66 88 414
Dzielnice: Wzgórze Św. Maksymiliana,Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja i Chwarzno-Wiczlino, Śródmieście, Kamienna Góra, Działki Leśne,

Trzeci Referat Architektury

Pokój: 324, III piętro, tel. (58) 66 88 422, (58) 66 88 427, (58) 66 88 431, (58) 66 88 433
Pokój: 322, piętro III, tel. (58) 66 88 415, (58) 66 88 432
Dzielnice: Orłowo,Redłowo, Mały i Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa

Referat Zagospodarowania Przestrzennego
Pokój: 325, III piętro, tel. (58) 66 88 430, (58) 66 88 412, (58) 66 88 413
Pokój: 323, III piętro, tel. (58) 66 88 416 , (58) 66 88 425, (58) 66 88 426

Tel. 58-66-88-400
fax 58-66-88-402
e-mail: wydz.arch.bud@gdynia.pl
w godzinach:  poniedziałek 13.00-16.00, środa: 08.00 - 11.00
 
wymagane dokumenty1. wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni; druki wniosków przed pokojem 332
2. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej 
sposób załatwienia sprawy1. wniosek należy złożyć w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze Urzędu lub przesłać na adres Urzędu,
2. odbiór wypisu i wyrysu: otrzymuje się drogą pocztową lub odbiera się osobiście 
opłaty1. Opłata skarbowa*:
a) od wypisu:
· do 5 stron sporządzonego wypisu - 30 zł
· powyżej 5 stron sporządzonego wypisu - 50 zł
b) od wyrysu:
· za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A-4 – 20 zł i nie więcej niż 200zł,
2. zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się:
a) na rachunek bankowy: PKO Bank Polski S.A. nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065, z odpowiednim dopiskiem:
- opłata skarbowa za wypis i wyrys z planu miejscowego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
b) w kasie Urzędu Miasta Gdyni - w oparciu o zlecenie, stosownie wypełnione i potwierdzone przez pracownika odpowiedzialnego za właściwe ustalenie opłaty skarbowej;
w przypadku niewydania wypisu i wyrysu z planu miejscowego opłata skarbowa podlega zwrotowi na wniosek;
po upływie pięciu lat od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłata nie podlega zwrotowi;
3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku nie później niż w ciągu 3 dni od jego złożenia;
*podmioty zwolnione z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej – zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
czas załatwienia sprawy2 tygodnie
inne informacjedotyczy studium i planów obowiązujących oraz studium i planów, które utraciły ważność 
tryb odwoławczynie dotyczy 
podstawa prawna1. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póź. zm.),
2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.),
3. ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.) 
druki

wniosek o wypis i wyrys z planu lub studium

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Repiński
Data wytworzenia informacji: 19.12.2005
Data udostępnienia informacji: 19.12.2005
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.10.2015 12:30 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
24.10.2015 12:26 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
19.11.2014 10:21 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
12.11.2014 11:52 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
12.11.2014 11:20 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
17.04.2013 15:12 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
22.03.2013 14:50 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.02.2013 13:09 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.02.2013 11:01 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.02.2013 10:55 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.02.2013 10:54 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.02.2013 10:52 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.02.2013 10:50 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
30.01.2013 10:32 Aktualizacja treści Maria Konczal
05.12.2012 11:24 Aktualizacja treści Maria Konczal
23.10.2012 11:41 Aktualizacja treści Maria Konczal
23.10.2012 11:28 Aktualizacja treści Maria Konczal
21.08.2012 12:09 Aktualizacja treści Maria Konczal
27.07.2012 13:56 Aktualizacja treści Maria Konczal
30.05.2012 08:34 Aktualizacja treści Maria Konczal
23.03.2012 14:28 Aktualizacja treści Maria Konczal
16.12.2011 09:02 Zmiana załącznika Maria Konczal
25.11.2010 14:35 Korekta Maria Konczal
25.11.2010 13:52 Korekta Maria Konczal
24.11.2010 09:18 Aktualizacja treści Maria Konczal
15.11.2010 14:37 Aktualizacja treści Maria Konczal
15.11.2010 13:23 Aktualizacja treści Maria Konczal
07.10.2010 08:24 Aktualizacja treści Maria Konczal