wydawanie kserokopii za zgodność z oryginałem

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Architektoniczno - Budowlany
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
brak
Tel. 58-66-88-400
fax 58 668 84 02
e-mail: wydz.arch.bud.@gdynia.pl
w godzinach:  poniedziałki 13.00-16.00 i środy 8.00-11.00
 
wymagane dokumentybrak 
sposób załatwienia sprawybrak 
opłaty5 złotych od strony
17,00 zł w przypadku upoważnienia udzielonego osobie pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy podstawa prawna:
- ustawa z dn.16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2015, poz. 783 z póź. zm.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dn.28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007,nr 187 poz. 1330)

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
Dowód wpłaty albo uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub na rachunek PKO Bank Polski S.A. nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
W przypadku dokonywania przelewu przy tytule wpłaty należy podać:
- informację, ze jest to opłata skarbowa,
- sprawę, w której wnoszona jest opłata.
czas załatwienia sprawy30 dni
inne informacjebrak 
tryb odwoławczybrak 
podstawa prawnaart.73 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 267 z póź. zm.) 
drukiwniosek o wydanie kserokopii dokumentacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Repiński
Data wytworzenia informacji: 25.07.2013
Data udostępnienia informacji: 25.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.10.2015 12:17 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
24.10.2015 12:16 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
25.07.2013 12:30 Dodanie informacji Dariusz Repiński