Wydawanie innych zaświadczeń w sprawach pozostających w zakresie właściwości Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Architektoniczno - Budowlany
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Pierwszy Referat Architektury

Pokój: 321, III piętro, tel. (58) 66 88 408 (58) 66 82 407, (58) 66 82 405
Dzielnice: Grabówek, Leszczynki, Pustki Cisowskie-Demptowo, Chylonia (po stronie południowej torów kolejowych), Cisowa (po stronie południowej torów kolejowych)
Pokój: 320, III piętro, tel. (58) 66 88 405, (58) 66 88 406,(58) 66 88 403
Dzielnice: Chylonia (po stronie północnej torów kolejowych), Cisowa (po stronie północnej torów kolejowych), Port, Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły

Drugi Referat Architektury

Pokój: 418, IV piętro, tel. (58) 66 88 421, (58) 66 88 407, (58) 66 82 406, (58) 66 82 404
Pokój: 423, IV piętro, tel. (58) 66 88 424, (58) 66 88 410, (58) 66 88 414
Dzielnice: Wzgórze Św. Maksymiliana,Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja i Chwarzno-Wiczlino, Śródmieście, Kamienna Góra, Działki Leśne,

Trzeci Referat Architektury

Pokój: 324, III piętro, tel. (58) 66 88 422, (58) 66 88 427, (58) 66 88 431, (58) 66 88 433, (58) 66 82 408
Pokój: 322, piętro III, tel. (58) 66 88 415, (58) 66 88 432
Dzielnice: Orłowo,Redłowo, Mały i Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa

Tel. 58-66-88-400
fax 58-66-88-402
e-mail: wydz.arch.bud.@gdynia.pl
w godzinach:  poniedziałek 13.00-16.00, środa: 08.00 - 11.00
 
wymagane dokumenty1. wniosek o wydanie zaświadczenia;
druki wniosków przed pokojem 332
2. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej 
sposób załatwienia sprawyprzyjęcie wniosku (ewentualne uzupełnienie po otrzymaniu wezwania organu), wydanie zaświadczenia 
opłaty17 zł od zaświadczenia podstawa prawna:
- ustawa z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2015, poz. 783 z póź. zm.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dn.28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. 2007, nr 187, poz.1330)
Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
Dowód wpłaty albo uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub na rachunek PKO Bank Polski S.A. nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
W przypadku dokonywania przelewu przy tytule wpłaty należy podać:
- informację, ze jest to opłata skarbowa,
- sprawę, w której wnoszona jest opłata.

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach dot. lokali mieszkalnych
Zwalnia się od opłaty skarbowej następujące podmioty:
- jednostki budżetowe
- jednostki samorządu terytorialnego
- organizacje pożytku publicznego ( wyłączenie w sprawach dot. nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie )
- osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa
czas załatwienia sprawy7 dni
inne informacjezaświadczenie nie jest informacją o terenie 
tryb odwoławczyna wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści stronie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia 
podstawa prawna1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z póź. zm.)
2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r.poz. 783 z późn. zm.) 
druki

wniosek o zaświadczenie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Maria _Konczal
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Repiński
Data wytworzenia informacji: 24.11.2010
Data udostępnienia informacji: 24.11.2010
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.01.2017 15:44 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
22.10.2015 14:31 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
16.10.2015 13:03 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
19.11.2014 10:19 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
12.11.2014 11:50 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
12.11.2014 11:19 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
03.06.2013 10:08 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
17.04.2013 15:16 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
22.03.2013 14:47 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
20.03.2013 14:17 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
20.03.2013 14:14 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
20.03.2013 14:12 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
20.03.2013 14:00 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
20.03.2013 13:57 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
20.03.2013 13:55 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
20.03.2013 13:51 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
20.03.2013 13:50 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
20.03.2013 13:45 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.02.2013 10:37 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.02.2013 10:35 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.02.2013 10:29 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.02.2013 10:28 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.02.2013 10:27 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.02.2013 10:23 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.02.2013 10:19 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.02.2013 10:14 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.02.2013 10:11 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.02.2013 10:08 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
30.01.2013 10:27 Zmiana załącznika Maria Konczal
30.01.2013 10:21 Aktualizacja treści Maria Konczal
05.12.2012 11:23 Aktualizacja treści Maria Konczal
28.11.2012 10:48 Aktualizacja treści Maria Konczal
23.10.2012 11:37 Aktualizacja treści Maria Konczal
21.08.2012 12:10 Aktualizacja treści Maria Konczal
27.07.2012 13:55 Aktualizacja treści Maria Konczal
30.05.2012 08:30 Aktualizacja treści Maria Konczal
23.03.2012 14:27 Aktualizacja treści Maria Konczal
16.12.2011 08:58 Zmiana załącznika Maria Konczal
29.11.2010 08:36 Korekta Maria Konczal
26.11.2010 08:44 Korekta Maria Konczal
26.11.2010 08:40 Korekta Maria Konczal
24.11.2010 12:40 Korekta Maria Konczal
24.11.2010 12:15 Korekta Maria Konczal
24.11.2010 12:11 Korekta Maria Konczal
24.11.2010 12:08 Korekta Maria Konczal
24.11.2010 11:52 Korekta Maria Konczal
24.11.2010 11:46 Dodanie informacji Maria Konczal