Przeniesienie pozwolenia na budowę

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Architektoniczno - Budowlany
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Pierwszy Referat Architektury

Pokój: 321, III piętro, tel. (58) 66 88 408 (58) 66 82 407, (58) 66 82 405
Dzielnice: Grabówek, Leszczynki, Pustki Cisowskie-Demptowo, Chylonia (po stronie południowej torów kolejowych), Cisowa (po stronie południowej torów kolejowych)
Pokój: 320, III piętro, tel. (58) 66 88 405, (58) 66 88 406,(58) 66 88 403
Dzielnice: Chylonia (po stronie północnej torów kolejowych), Cisowa (po stronie północnej torów kolejowych), Port, Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły

Drugi Referat Architektury

Pokój: 418, IV piętro, tel. (58) 66 88 421, (58) 66 88 407, (58) 66 82 406, (58) 66 82 404
Pokój: 423, IV piętro, tel. (58) 66 88 424, (58) 66 88 410, (58) 66 88 414
Dzielnice: Wzgórze Św. Maksymiliana,Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja i Chwarzno-Wiczlino, Śródmieście, Kamienna Góra, Działki Leśne,

Trzeci Referat Architektury

Pokój: 324, III piętro, tel. (58) 66 88 422, (58) 66 88 427, (58) 66 88 431, (58) 66 88 433
Pokój: 322, piętro III, tel. (58) 66 88 415, (58) 66 88 432, (58) 66 88 408
Dzielnice: Orłowo,Redłowo, Mały i Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa

Tel. 58-66-88-400
fax 58 668 84 02
e-mail: wydz.arch.bud.@gdynia.pl
w godzinach:  poniedziałki 13.00-16.00 środy 8.00-11.00
 
wymagane dokumenty- Wniosek (druki wniosków wyłożone przed pokojem 332),
- oświadczenie nowego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków decyzji,
- zgoda poprzedniego inwestora na przeniesienie pozwolenia na budowę,
- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
*w przypadku wystąpienia przez pełnomocnika (art.32 i 33 kpa) należy dodatkowo dołączyć do wniosku pełnomocnictwo strony (wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł).
Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników w wyżej wymienionych sprawach należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze, dołączając należną opłatę skarbową 
sposób załatwienia sprawyZłożenie wniosku (ewentualne uzupełnienie wniosku po otrzymaniu wezwania organu). Interesant otrzymuje decyzję rozstrzygającą w sprawie. 
opłaty90 zł od wydania decyzji
podstawa prawna:
ustawa z dn.16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2012, poz. 1282 z póź. zm.)
rozporządzenie Ministra Finansów z dn.28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. nr 187, poz.1330)
Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.Dowód wpłaty albo uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub na rachunek PKO Bank Polski S.A. nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
W przypadku dokonywania przelewu przy tytule wpłaty należy podać:
- informację, ze jest to opłata skarbowa,
- sprawę, w której wnoszona jest opłata.

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Zwalnia się od opłaty skarbowej następujące podmioty:
- jednostki budżetowe
- jednostki samorządu terytorialnego
- organizacje pożytku publicznego (wyłączenie w sprawach dot. nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)
- osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa
Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek - gdy pozwolenie na budowę nie zostało wydane
czas załatwienia sprawyzgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego
tryb odwoławczyOrgan odwoławczy: Wojewoda Pomorski za pośrednictwem organu I instancji - zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji. 
podstawa prawnaart.40 ust. 1, art.81 ust.1 pkt 2 oraz art.82 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.1409 z późn. zm.), art.92 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1445) i art.104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 267 z póź. zm.) 
druki

wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: drepinski
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Repiński
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 29.12.2004
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.01.2017 16:10 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
05.01.2017 16:08 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
16.12.2016 15:38 Dodanie informacji Dariusz Repiński
24.10.2015 11:56 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
24.10.2015 11:56 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
24.10.2015 11:52 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
19.11.2014 10:23 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
12.11.2014 11:53 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
12.11.2014 11:22 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
04.03.2014 14:02 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
03.06.2013 09:42 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
22.03.2013 14:52 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
27.02.2013 12:41 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
07.02.2013 11:46 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
31.01.2013 12:21 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
31.01.2013 12:09 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
31.01.2013 11:57 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.11.2012 10:51 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.11.2012 10:45 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
18.09.2012 09:05 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
18.09.2012 08:50 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
14.03.2012 09:31 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
13.03.2012 09:08 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
08.03.2012 13:05 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
06.03.2012 12:48 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
19.01.2012 13:26 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.11.2011 09:23 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.11.2011 09:07 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
19.10.2010 14:25 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
19.10.2010 14:22 Aktualizacja treści Dariusz Repiński