Biuro Prezydenta


Kierownik referatu Biuro Prezydenta
Dominika Zabrocka

Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój: 114
telefon: 58 66 88 385
fax: 58 620 99 11
e-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl 

Biuro Prezydenta odpowiada za wykonywanie zadań związanych z obsługą oraz prowadzeniem spraw dotyczących współdziałania prezydenta i wiceprezydentów miasta z różnymi podmiotami; wdrożeniami i programami dotyczącymi wspierania i rozwoju samorządu terytorialnego, protokołem, sytuacjami kryzysowymi i kontrolą, a w szczególności za:

1. prowadzenie spraw związanych z organizacją i przebiegiem kontaktów prezydenta i wiceprezydentów miasta z instytucjami i podmiotami;
2. asystowanie prezydentowi i wiceprezydentom miasta podczas spotkań i wyjazdów służbowych;
3. ewidencję i nadzór nad realizacją ustaleń podjętych na naradach z udziałem prezydenta miasta;
4. realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi i obowiązkami protokolarnymi prezydenta miasta;
5. prowadzenie spraw dotyczących projektów, konkursów oraz przedsięwzięć z udziałem organów miasta;
6. przygotowywanie koncepcji negocjacyjnych, projektów i porozumień;
7. podejmowanie działań z zakresu komunikacji społecznej;
8. kreowanie i promocję imprez kulturalnych prezentujących miasto;
9. podejmowanie i inicjowanie działań mających na celu upowszechnienie wiedzy o Gdyni wśród mieszkańców miasta;
10. realizację zadań wynikających z przyjętej polityki wizerunkowej miasta;
11. prowadzenie aktualnego wykazu, banku danych i informacji na temat wszystkich osobistości i instytucji, z którymi gmina bądź jej władze współpracują lub są ważne z punktu widzenia interesów miasta;
12. przygotowywanie planu wystaw w Galerii Ratusz;
13. wykonywanie czynności organizacyjno-technicznych na rzecz nieetatowych pełnomocników ustanowionych przez prezydenta miasta;
14. prowadzenie spraw polityki rodzinnej, w tym koorydnacja projektu "Gdynia Rodzinna";
15. koorydnację interdyscyplinarnej współpracy miasta z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
16. prowadzenie spraw patronatów prezydenta.

Pracą samodzielnego referatu Biuro Prezydenta kieruje kierownik referatu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Anna Białek
Ostatnio zmodyfikował: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 11.06.2007
Data udostępnienia informacji: 11.06.2007
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.06.2015 14:48 Aktualizacja treści Justyna Śliwicka
02.03.2015 12:45 Aktualizacja treści Justyna Śliwicka
02.03.2015 12:37 Aktualizacja treści Justyna Śliwicka
04.02.2015 09:00 Aktualizacja treści Dominika Zabrocka
19.01.2015 14:21 Aktualizacja treści Justyna Śliwicka
19.01.2015 14:20 Aktualizacja treści Justyna Śliwicka
12.01.2015 11:02 Aktualizacja treści Joanna Michalska
17.12.2014 11:50 Aktualizacja treści Joanna Michalska
17.12.2014 11:48 Aktualizacja treści Joanna Michalska
11.12.2014 08:48 Aktualizacja treści Justyna Śliwicka
02.12.2014 14:57 Aktualizacja treści Joanna Michalska
25.10.2013 11:53 Aktualizacja treści Joanna Michalska
03.04.2012 10:05 Aktualizacja treści Joanna Michalska
29.03.2012 12:28 Aktualizacja treści Joanna Michalska
10.11.2011 11:33 Aktualizacja treści Joanna Michalska