Biuro Ochrony

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych Rafał Kryściak
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Danych Osobowych - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81- 382 Gdynia
pokój: 242
telefon: 0-58 66 88 130
e-mail: biuro_ochrony@gdynia.pl

Do zadań Biura Ochrony należy zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie, w szczególności zaś:

 1. opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Gdyni, ich aktualizacja oraz nadzór nad realizacją;
 2. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 3. opracowywanie szczególnych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych oraz procedur bezpiecznej eksploatacji w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemie teleinformatycznym KSPIN;
 4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w tym okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 5. ochrona systemów i sieci teleinformatycznych oraz bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania sieci lub systemu teleinformatycznego z wymaganiami bezpieczeństwa;
 6. prowadzenie kancelarii informacji niejawnych; 
 7. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w jednostce organizacyjnej albo wykonujacych czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostepu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poswiadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;  
 8. podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 9. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 10. prowadzenie spraw związanych ze zwykłym postępowaniem sprawdzającym oraz wydawaniem poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli " Zastrzeżone" na zajmowanym stanowisku;
 11. współpraca z krajową władzą bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 12. opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących postępowania z informacjami niejawnymi, a w tym dotyczących ich przetwarzania ;
 13. opracowywanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
 14. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;

Wymienione zadania Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. ochrony informacji niejawnych realizuje przy pomocy wyodrębnionej
 i podległej mu komórki organizacyjnej ds. ochrony informacji niejawnych, zwanej pionem ochrony. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Rafał Kryściak
Wprowadził informację: Rafał Kryściak
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 23.05.2011
Data udostępnienia informacji: 23.05.2011
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.02.2014 11:40 Korekta Dorota Nelke
23.05.2011 13:37 Korekta Rafał Kryściak
23.05.2011 13:27 Aktualizacja treści Rafał Kryściak